This page contains a Flash digital edition of a book.
温哥华


2012年3月| www.opp.org.uk


市场快讯


温哥华 | 21


,


“市场上一旦出现极端,就会出现 不健康的发展,最终必将导致泡沫 经济。如果当地的经济基础不能支 持这一发展现状,对许多人都会产 生长期的不良影响,经济将不能达 到可持续发展。”


2008


三年内地产价格指数: 大温哥华地区 2009


2010 2011


180 200 220 240 260 280 300


160 公寓 连体式住宅 独立式住宅 住宅均价 大温哥华 信息来源:大温哥华房地产董事会(REBGV) 货币趋势: 人民币 v 加元 CNY


6.91252 6.72257 6.53262


6.34268 6.15273 5.96278


6月 7月 8月 信息来源: x-rates.com 9月 10月 独立式住宅 连体式住宅


262.3 8月 2011


264.8 9月 2011


248.1 8月 2011


250.6 9月 2011


公寓


265.0 8月 2011


263.8 9月 2011


住宅均价 大温哥华


264.2 8月 2011


265.2 9月 2011


去年 今年 信息来源: REBGV 同比地产价格指数 (月计)


300 280


260 240


220 200 180 160


上个月 这个月 信息来源: REBGV 独立式住宅 连体式住宅


264.8 9月 2011


233.5 9月 2010


237.9 9月 2010


公寓


250.6 9月 2011


252.8 9月 2010


263.8 9月 2011


住宅均价 大温哥华


243.8 9月 2010


285.2 9月 2011


2011年第三季度同比地产价格指数


300 280


260 240


220 200 180 160


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30