search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
7 STUURHUIS OP DE KADE 15


'GROENE TOEKOMST PASSAGIERSVAART'


FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2021!


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


Gasolie, GTL, CTL of HVO nodig?


078 61 33 177/ 0316 54 15 74 www.slurink.nl


Nieuwe Europese strategie moet het aandeel binnenvaart in transport met kwart verhogen


BRUSSEL De Europese leiders hebben vrijdag 11 december in Brussel besloten dat de EU- landen de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 tegen 2030 niet met 40 procent tegenover 1990 verminderd moeten hebben, maar met 55 procent. Dat geldt in principe ook voor de uitstoot van deze vervuilende stoffen door de transportsector(waaronder de binnenvaart), die zoals bekend in het kader van de Green Deal tegen 2050 zelfs op een vermindering met 90 procent van de broeikasgassen mikt die zij uitstoot.


JAN SCHILS


Vanaf 2030 zou de transportsector dus nog een reductie met 35 procent tegen 2050 moeten ver- wezenlijken om de beoogde 90 procent te ha- len. Door het aandeel van de binnenvaart, die weinig vervuilend is, in het totale vervoer in Europa de komende jaren fors te verhogen, zal de emissie van broeikasgassen door het trans- port dus gevoelig dalen. Daarom focust de Europese Commissie nu met grote instemming van de EBU sterk op een nieuwe strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (SSMS).


YOUR SHIP UNDER CONTROL HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl


EASYFLOW VAN DE WAAL ALS BESTE GETEST


® www.werkendammaritimeindustries.nl YOUR SHIP UNDER CONTROL


BEL ONS! voor informatie en alle voordelen +31 (0)183-501811


www.dewaalbv.nl


LAAT OOK UW ROERSYSTEEM OMBOUWEN!


Van weg naar binnenvaart Deze strategie heeſt tot doel om het aandeel van de binnenvaart in het totale vervoer in de EU tegen 2030 met 25 procent te verhogen en tegen 2050 met 50 procent. De Europese Commissie onderstreept in een zopas gepubli- ceerd document over het SSMS het belang van de binnenvaart als duurzame vervoerswijze om haar klimaatplannen waar te maken.


De EBU staat vierkant achter de Green Deal om de EU tegen 2050 CO2-neutraal te ma- ken. Daarvoor zal een aanzienlijk deel van het goederenvervoer over de weg overgehe- veld worden naar de binnenvaart, die in het SSMS met concrete en ambitieuze cijfers zal worden onderbouwd. Maar ook het aandeel van het spoorvervoer in de totale vervoers- stroom zal aanzienlijk stijgen. Een woordvoer- der van de Commissie wijst erop dat beide vervoersmodi nog over aanzienlijke capaci- teit beschikken: “Ofschoon het onmogelijk is om nu al betrouwbare cijfers te verstrekken, zal het aandeel van de binnenvaart in bepaal- de landen en regio’s in de EU tegen 2030 naar ergens tussen de 30 en 40 procent kunnen


SCHROEVENDOK


tot 12.20 mbr. (max.650 t.) HELLINGEN tot 76 m


VAN GREVENSTEIN’S SCHEEPSWERF BV


Noord 49 2931 SJ Krimpen aan de Lek T: 0180 - 512200


info@vangrevenstein.nl www.vangrevenstein.nl


Nog CCR-2 motoren beschikbaar 102-450 pk


VELE MOGELIJ KHEDEN T +31 182 354666


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl www.pols-aggregraten.nl


pols.aggregaten@wxs.nl REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


ABATO Motoren


www.scheepsmotorcalculeren.nl www.aggregaatcalculeren.nl www.abato.nl . T: 088-2228600


VOORTVAREND DOOR techniek


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


078-303 97 00


info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


+31(0)168 416310 www.propellerservice.nl


DIESEL MARINE SERVICES


stijgen en zal die stijging zich daarna blijven voortzetten.”


NAIADES III Om dit doel te ondersteunen stelt de Europese Commissie een nieuw NAIADES III-programma voor met speciale aandacht voor de verde- re vergroening van de vloot. De binnenvaart- ondernemers zijn hier sterk vragende partij. De EBU denkt daarbij steun te krijgen van de Europese Commissie om het potentieel van de binnenvaart ten volle te benutten, door con- crete acties voor vergroening, digitalisering en integratie in multimodale vervoerketens in het nieuwe NAIADES III programma te integreren.


Verdere digitalisering is hierbij een absolute must. De EBU steunt het doel om papierloos vervoer te verwezenlijken en de herziening van de richtlijn inzake gecombineerd vervoer ten gunste van de binnenvaart. “Een betere inte- gratie van de binnenvaart in de transportketens en het verschuiven van grotere volumes naar de binnenvaart zullen substantieel bijdragen aan de realisatie van de Green Deal. De binnen- vaart is bereid om veel grotere volumes over te


nemen en haar aandeel in de komende jaren aanzienlijk te vergroten”, zo luidt de boodschap van de EBU.


Grondige studie Ofschoon de cijfers over de bovengenoemde re- ductie inspanningen wat de binnenvaart betreſt vrijwel zeker overeind zullen blijven, of moge- lijk wat verlicht, hebben de EU-regeringsleiders vrijdag 11 december besloten dat over de de- finitieve verdeling van de klimaatinspannin- gen pas begin 2021 wordt beslist. De Europese Commissie moet eerst een grondige studie ma- ken over wat de milieu-, economische- en socia- le impact is van de hogere klimaatambities voor zowel de verschillende sectoren als de lidstaten. De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil sec- toren als mobiliteit en gebouwen onderbren- gen in de Europese handel in uitstootrechten (ETS). Tot die emissiehandel behoren tot nog toe alleen de zware industrie, de energie- en de luchtvaartsector. Door gebouwen en het tran- sport aan deze handel toe te voegen, zal de druk op de lidstaten verminderen. De Europese CO2


-


markt zal uiteraard het belangrijkst zijn voor de uitstootvermindering.


BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


WEEK 51-01 16.12.2020 I NUMMER 953


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92