search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WEEK 22-23 01.06.2016 I NUMMER 834


5 3


AALMOEZENIER 75 JAAR


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


NPRC EN WIJGULA WINNEN EERSTE EVO- BINNENVAART- PRIJS


13 NAAST NECKARGEMÜND NU OOK IN KOCHENDORF WERKZAAMHEDEN Volop bouwplannen voor verbetering van de Neckar


HEIDELBERG De vaarwegbeheerders van de Neckar hebben grootse plannen. Naast een tweede bouwfase voor de sluis Neckar- gemünd, komt er ook een bedieningcentrale in Neckarsteinach en worden de sluisdeuren in Kochendorf opgeknapt. De linker sluis in Neckargemünd blijſt echter nog wel even dicht.


WILFRIED VELDHUIJZEN


Over de linker sluis in Neckargemünd was veel onduidelijkheid. De werkzaamheden lijken afgerond, maar het Wasser- und Schifffahrts- amt (WSA) Heidelberg hulde zich in nevelen waarom de sluis nog niet voor de scheepvaart wordt vrijgegeven. Klaus Michels, hoofd van het Amt für Neckarausbau Heidelberg (ANH) geeſt echter een uitvoerige toelichting op de stand van zaken. De herstelwerkzaamheden aan de linker sluiskolk zijn voor dit seizoen nagenoeg klaar. Er moeten alleen nog enige richels en roosters aan de benedendeur, en een verhoging van de fender voor de hefcylin- der van de bovendeur worden aangebracht. Deze afrondende werkzaamheden hoeven volgens Michels geen belemmering voor de scheepvaart te vormen. De ANH-chef zegt er wel bij, dat hij voornemens is om de linker kolk van oktober 2016 tot Pasen 2017 weer buiten bedrijf te stellen om noodzakelijke technische modificaties aan de trillende hefdeur aan de bovenzijde te laten uitvoeren. Michels benadrukt dat het ANH de forme- le overdracht van de linker sluiskolk aan het WSA nog niet kan doorvoeren, omdat de daarvoor vereiste documenten van de bouwfirma’s nog niet zijn overlegd. “Deze documenten heeſt het WSA echter nodig om de sluiskolk veilig te kunnen gebruiken. Bij de documenten die helaas nog ontbreken hoort bijvoorbeeld de handleiding voor het gebruik”,


dan per omgaande zullen toetsen, zodat de officiële vrijgave van de linker sluis in Neckar- gemünd dan zo snel mogelijk doorgang kan vinden”, besluit Michels zijn verklaring.


Voorsluisregeling op de Neckar Michels gaat ook nog in op het voorsluizen op de Neckar en verwijst daarbij naar § 6.29 Nummer 5 van de Binnenschifffahrtsstraßen- Ordnung (BinSchStrO). Volgens dit wetsartikel worden op de Neckar alleen dagpassagiers- schepen die volgens een vaste dienstregeling varen, en vaartuigen met toestemming van de bevoegde autoriteit (WSA) met voorrang geschut. Momenteel worden volgens hem op de Neckar alleen dagpassagiersschepen en containerschepen met voorrang behandeld. Cabinepassagiersschepen hebben al sinds februari 2014 geen recht op voorsluizen meer. Deze lezing wordt ook bevestigd door Dr.-Ing. Johanna Reek, hoofd vaarwegen van het WSA Heidelberg. Beiden voegen er aan toe, dat na elke voorschutting een wachtend vaartuig wordt geschut om lange wachttijden te voor- komen. Zij betreuren het, dat het vooral in de weekeinden in het hoogseizoen, met een grote toestroom van dagpassagiers toch tot wachttijden kan komen. ANH en WSA verwijzen voor de dienstregelingen naar de internetsites van de diverse passagierrederijen (zie kader).


De werkzaamheden in Kochendorf.


verontschuldigt het hoofd van het ANH zich. Omdat de verzoeken van zijn medewerkers in diverse bouwbesprekingen niet het gewenste resultaat hebben gehad, nemen het ANH en de ‘Fachstelle für Maschinenwesen Südwest’


(FMS) contact op met de bedrijfsleidingen van de diverse bouwfirma’s om alsnog de nood- zakelijke documenten zo spoedig mogelijk op tafel te krijgen. “Ik kan u verzekeren dat de ambtenaren van de Wasser- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes deze documenten


Websites van de passagiersrederijen op de Neckar • http://www.neckarschiffahrt.de/http://www.neckar-kaeptn.de/start/http://www.weisse-flotte-heidelberg.dehttp://www.schifftours-heilbronn.de/http://www.kurpfalz-personenschiffahrt.de/http://www.eps-kappes.de/http://www.hdsolarschiff.com/


Lees verder op pagina 3


BINNENVAART KREDIET- UNIE NEDERLAND FINANCIERT EERSTE SCHIP


Propeller Service & Repair Tel: 0418 - 57 12 00 www.vanvoordencastings.nl


Propeller Service & Repair Tel: 0418 - 57 12 00 www.vanvoordencastings.nl


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


DIESEL MARINE SERVICES UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


Frankepad 1 - 3341LV Hendrik Ido Ambacht


Tel. 078 - 6813127 Fax 078 - 6812025 info@koedood.nl www.koedood.nl


B L U E P O W E R


omvormers, acculaders combinaties


info@veth.net


Tel.: 0182-387522 info@nstbv.nl www.nstbv.nl


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


vooruitgang door ��n�va��� VOORTVAREND VERZEKERD


VAN BALLEGOOY BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL EOC zeker op het water! T. 088 6699500 | eoc.nl


met o.a.


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


dbhdiesel.com T. 088 0040484


T 078-6165599 E info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


BEREIK- BAAR


24/7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48