This page contains a Flash digital edition of a book.
Lezersverhaal


TEKST: TON OOSTVEEN FOTO: SHUTTERSTOCK


Opa hormonen


Mijn eerste kleinkind wordt binnen één maand geboren. Dat is iets bijzonders. Maar waarom voel ik dat niet? Ik heb zondermeer de leeftijd hiervoor, mijn dochter is inmiddels vijfendertig jaar. Wat kan ik doen om mij opa te gaan voelen? Een sta-in-de-weg is waarschijnlijk mijn jonge ‘hart’. Ik besluit tot de volgende strategie: als ik mijn baard laat staan en tweemaal daags in de spiegel kijk, dan word ik geconfronteerd met een grijze baard en het feit dat ik de opaleeftijd bereikt heb. Dit zal mijn ‘opagevoel’ vergroten!


Twee weken voor de uitgerekende bevallingsdatum scheer ik mij niet meer. Ofschoon dit de nodige jeuk en commentaar oplevert, houd ik stand. Op de bewuste datum - er is nog geen aanwijzing dat het kleinkind zich snel laat zien - kom ik tot de conclusie dat in mijn geval theorie en praktijk niet naadloos op elkaar aansluiten. Ik heb ambivalente gevoelens gekregen over het welsla- gen van mijn plan.


Op weg naar een werkvergadering stap ik even binnen bij onze fi nancieel manager, en man met een heldere blik, een aanzienlijk empathisch vermogen en grote analytische gaven. Hij merkt dan ook direct op dat ik ‘anders’ ben: de baard. Ik maak hem deelgenoot van mijn ‘opavisie’ en vertel hem dat de werkelijkheid niet synchroon loopt met mijn theorie. Mijn baard is inder- daad grijs geworden, mijn Italiaanse vriendin consta- teert dit ook, maar geeft er een andere invulling aan: ‘Tesoro, ik vind je sexy met deze baard.’ Dit roept echter geheel andere hormonen bij mij op dan de zo gewenste ‘opahormonen’. Ik kom in een geestelijke spagaat!


Nadat de fi nancieel manager mij besmuikt lachend heeft aangehoord, zegt hij: ‘Maar Ton, jij kunt het eigen- lijk nooit verkeerd doen. Het grijs wijst je niet alleen de weg naar het grootouderschap, maar het herinnert je tevens aan je hernieuwde sexappeal. Je gaat een gouden tijd tegemoet!’


Ton Oostveen


WIN EEN UNIEKE NESTOR-PEN! Heeft u ook zo’n mooi verhaal geschreven dat u met ons wil delen? Stuur het dan naar nestor@uniekbo.nl of naar Nestor lezersverhaal, Postbus 325, 5201 AH ’s-Hertogenbosch. Wordt uw verhaal geplaatst dan ontvangt ook u de unieke Nestor-pen van Parker.


jan/feb 2016 75


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75