This page contains a Flash digital edition of a book.
Wandelen


Wandelend langs een rivier, ga je geleidelijk anders lopen


Modderige woestenij Het rivierlandschap ziet eruit alsof het eeuwenlang zichzelf is gebleven, maar dat is schijn. In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn op diverse plaatsen langs de Waal de dijken verzwaard en de uiterwaarden uitgediept om overstro- mingen te voorkomen. Een noodzakelijke ingreep, met als gevolg dat het rivieren- land er vele jaren bij lag als een mod- derige woestenij. Een beroemde riviers- childer in die dagen, Willem den Ouden uit Varik, was zo woedend over deze aantasting van zijn favoriete landschap dat hij besloot geen rivieren en dijken meer te schilderen, maar alleen nog de Hollandse luchten erboven. Zijn stil pro- test is niet onopgemerkt gebleven, maar nu heeft niemand het er meer over, want de natuur heeft haar herstelwerk gedaan en bewezen dat ook het oudste en meest karakteristieke Hollandse landschap maakbaar is.


Wie nog genoeg energie heeft, kan nog even doorlopen naar het voormalige Waterliniefort Pannerden in de Klomp- enwaard. Het fort wordt gerestaureerd en is momenteel niet toegankelijk. Een andere bezienswaardigheid is de twee kilometer lange landtong, die in de splits- ing van de Waal en de Rijn ligt. Deze landtong is rond 1600 opgeworpen om de zand- en waterhuishouding op de splits- ing van de twee grote rivieren definitief te maken. De Rijn kreeg eenderde van het water toebedeeld, de Waal tweederde. Zo weet de mens zelfs rivieren naar zijn hand te zetten. 


Onze wandelaar Herman Post


INFORMATIE De wandelroute door natuurge- bied De Geldersepoort begint bij de ophaalbrug van kasteel Doornenburg. Het dorp is per bus te bereiken vanuit Arnhem en Nijmegen (lijn 33). Per auto via de A15 tot Bemmel, vandaar via Haalderen en Gendt naar Doornenburg. De routebeschrijving en kaart zijn ontleend aan de gids Natuurwandelen, kaart 4, Gelderse Poort. Het grootste deel van de route is met de rolstoel begaanbaar.


jan/feb 2016


65


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75