This page contains a Flash digital edition of a book.
Gert Hein, de eigenaar van de 'Paus-mobiel'


Ramen De Fiat is voorzien van een separatie- ruit, die elektrisch bedienbaar is door de bestuurder en de pas- sagier. Zo kon de vip achterin de gesprek- ken binnen vier ‘muren’ houden. Ove- rigens zijn de ramen achterin voorzien van elektrische bediening en dat was in die tijd vooruitstrevend. De chauffeur moet het doen met de gang- bare draaislinger aan het portier.


Gewichtig De Fiat 2300 is niet vederlicht. Hij weegt maar liefst tweeën- eenhalve ton. Dat heeft aller- eerst te maken met het feit dat de auto meer dan een meter is verlengd en daardoor meer dan vijf meter telt. Dit levert alleen voor de gewichtige passagiers zeeën van ruimte en weelde op, zolang de extra klapstoeltjes niet worden gebruikt. De bestuurder en zijn eventuele bijrijder komen er bekaaid vanaf: zij moeten zich achter het dashboard wringen. Ook de extra verstevigingen voor het open dak leggen gewicht in de schaal.


Paus blijft op de been De Fiat is voorzien van een 2.3 liter zescilinder en daar- mee komt hij overeen met de gewone Fiat 2300. De versnellingsbak is wel anders dan bij de gewone Fiat. Al bij 50 kilometer per uur moet je doorschakelen naar de hoog- ste versnelling. Waarom? De bak is zo afgesteld dat de auto altijd rustig optrekt wanneer gas wordt gegeven. Daarbij gaan de gedachten uit naar de Paus die achterin staat te wui- ven naar de toeschouwers. Met deze versnellingsbak blijft hij gewoon op de been, ook als de auto op moet trekken.


Landaulette Met vier man sterk kun je – na ont- grendeling – het dak van de Fiat af halen. Het is gemaakt van plexiglas. Wat overblijft is een auto van het type Landaulette, met achterin een plek waar de Paus staand kan wuiven naar het publiek. Een paar handgre- pen aan de rand van het dak van de bestuurder moeten hoogwaar- digheidsbekleders houvast bieden. De latere Pausmobie-len zijn voorzien van een glazen bol, zodat het hoofd van het Vaticaan gewoon droog blijft. Deze Fiat heeft dat niet. Wanneer een bui zich aandient, kan de chauffeur met een druk op de knop een soft top naar boven toveren, die naadloos aansluit op het open dak achterin.


Opvallende details


Kruis op asbak Aan de zijkant van de Fiat heeft de bekende Italiaanse ontwerper – Fran- cis Lombardi – zijn sporen nagelaten door zijn logo met initialen aan de Fiat te bevestigen. Ook het Vaticaan laat zien dat de auto aan hen heeft toebehoord, door het pauselijk logo op de deur te plakken. Verder wijst de huidige eigenaar – Gert Hein – op de asbak in de deur van de passa- giersruimte. Op deze niet eerbiedige plek is een kruis te zien. 


jan/feb 2016 61


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75