This page contains a Flash digital edition of a book.
Levensverhaal TEKST: LOEK HIESELAAR • FOTO: MARC BOLSIUS


Steeds meer ouderen leggen op de een of andere manier hun levensverhaal vast voor hun (klein)kinderen, naaste familie en of goede vrienden. Meestal in boekvorm, maar de laatste tijd in toenemende mate ook op fi lm. Het past in deze tijd, waarin mensen in meer openheid aan hun kinderen willen doorgeven hoe hun leven gelopen is en wat hun levensmotto is geweest.


JE LEVEN P


Een fi lm van


aul en Joop uit Noord-Limburg, beiden 80 jaar, lieten een fi lm van hun leven maken. Een moedige stap, in hun geval. ‘Ik wilde mijn vrouw Joop voor haar tachtigste verjaardag een bijzonder cadeau geven’, vertelt Paul. ‘Zij heeft zowel in haar beroep als particulier verpleegkundige als in ons


huwelijk een rijk en vol leven gehad en ik wilde dat op een of andere manier voor onze kinderen en kleinkinderen laten vastleggen. Ik dacht aan een gefi lmd portret, omdat een fi lm naar mijn idee veel meer impact heeft dan een boek. Je ziet de betrokkene lopen, praten, je ziet emoties. Het leek me ook voor de (klein)kinderen waardevol om hun moeder of oma te zien lopen en te horen vertellen over de plekken of situaties die voor haar belangrijk of dierbaar waren.’


Graven in verleden Paul ging op onderzoek uit en informeerde bij een hem bekende fi lmer die professioneel werk maakt voor televisie. Deze bood tot zijn verras- sing aan om de levensfi lm zelf te gaan maken. ‘Hij kwam bij ons thuis, sprak uitvoerig met ons en nam de situatie en achtergrond goed in zich op. Daarna gaf hij ons het nodige huiswerk op. Je moet bij een gefi lmd portret namelijk keuzes maken. Welke hoogte- en dieptepunten uit je leven wil je vastleggen? Bij een boek kun je natuurlijk veel meer uitweiden. Een documentaire mag niet eindeloos duren, dus moet je gaan kiezen. We moesten ook zo veel mogelijk tastbare herinneringen bij elkaar zoeken, zoals oude foto’s, brieven en dagboek- fragmenten.


‘Gelukkig had ik veel bewaard’, zegt Joop. ‘Toch zijn we wel een paar maanden bezig geweest om alles bij elkaar te zoeken en een lijst op te stellen van plekken waar gefi lmd moest worden. Uiteindelijk nam het fi lmen zelf, dankzij een goede organisatie, maar drie dagen in beslag.’


56


Commotie in familiekring Joop koos ervoor om de fi lm over haar leven niet alleen maar te vullen met rozengeur en maneschijn. ‘Wij hebben een periode in ons huwelijk gekend dat het totaal stuk dreigde te lopen. Ik praat daar heel openlijk over. En ook het feit dat Pauls vader voor de oorlog een foute


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75