This page contains a Flash digital edition of a book.
Hoogtepunt Zonder twijfel is de tentoonstelling Jhe- ronimus Bosch – Visioenen van een genie in het Noordbrabants Museum het hoog- tepunt van het Jeroen Boschjaar. Er zijn twintig schilderijen en negentien tekenin- gen van Bosch te zien. Nooit eerder keer- den zo veel van zijn werken terug naar de stad waar hij ze maakte. De werken zijn in bruikleen van musea uit de hele wereld. Bijvoorbeeld De Hooiwagen uit het Prado in Madrid en Het Narrenschip uit het Louvre in Parijs. Als voorbereiding op de expositie is een groot aantal schilderijen gerestaureerd. Unieke visualisaties laten zien hoe de werken van Bosch tot stand zijn gekomen.


13 FEBRUARI T/M 8 MEI 2016 Noordbrabants Museum ’s-Hertogenbosch, T: 073-687 78 77 www.hetnoordbrabantsmuseum.nl


Een wonderlijke klim Op de Sint-Jan staan op 25 meter hoogte 96 bijzondere luchtboogbeelden van natuursteen. Het zijn beelden van fabel- dieren, muzikanten, draken en monsters. Beelden die de sfeer ademen van de figuren van Jeroen Bosch. Dit jaar is het mogelijk deze beelden van dichtbij te bekijken en samen met een gids door de aangepaste dakgoten van de Sint-Jan te wandelen. De klim levert ook een prachtig uitzicht op over de stad en over natuurge- bied het Bossche Broek.


5 MAART T/M 30 OKTOBER 2016 Sint-Janskathedraal ’s-Hertogenbosch T: 073-613 03 14 www.eenwonderlijkeklim.nl


HIER VINDT U ALLES


Een overzicht van alle activiteiten in het Jeroen Boschjaar staat op


www.bosch500.nl. De meeste activitei- ten zijn in ’s-Hertogenbosch, maar ook andere Brabantse plaatsen doen mee.


Festival De wereld van Jeroen Bosch In het weekend van 4 en 5 juni is het fes- tival De wereld van Jeroen Bosch. Bezoe- kers wanen zich in een middeleeuwse stad. In de straten klinkt muziek, gehamer van een smidse, gejoel van spelende kinderen en geroep van kooplui. Mensen gaan gekleed in laatmiddeleeuwse dracht en theatergroepen voeren vermakelijke kluchten op. Er zijn kramen met mid- deleeuwse hapjes en middeleeuws bier. Zo komt de wereld van Jeroen Bosch tot leven en kunnen bezoekers even rondlo- pen in zijn tijd. Het festival is bij het Jhe- ronimus Bosch Art Center, het kenniscen- trum dat informatie over Bosch verzamelt en toegankelijk maakt.


4 EN 5 JUNI 2016 Jheronimus Bosch Art Center ’s-Hertogenbosch, T: 073-612 68 90 www.jheronimusbosch-artcenter.nl


Circus over tuin der lusten Het Franse circusgezelschap Les Colporteurs brengt een ode aan het schilderij Tuin der Lusten en aan het gedachtengoed van Bosch. De wereldpre- mière is tijdens het festival Circolo in okto- ber in Liempde. Het gezelschap ziet het werk van Bosch als een vooruitgeworpen schaduw van het soms zo onmenselijke gedrag van de huidige mens. In een mix van circus, dans, muziek en theater toont de voorstelling in vijf fragmenten het pro- ces van de schepping van de wereld tot het bezwijken van de mens voor verleidingen op weg naar zijn ondergang, de hel. Het is een show vol magie en mystieke elemen- ten, waarin de Tuin der Lusten uiteindelijk zijn oorspronkelijke rechten terugwint.


22 T/M 20 OKTOBER 2016 Landgoed Velder, Liempde www.circocircolo.nl


Dodenmis voor Bosch Rond Allerzielen wordt jaarlijks het sterf- jaar van de schilder herdacht in muziek en woord. Dit jaar componeert Detlev Glanert een dodenmis, waarin hij het duivelse karakter van de schilderijen van Bosch verwerkt. Elk deel van het Requiem wordt vergezeld door een gedicht over de zeven hoofdzonden. In de dodenmis verschijnt Bosch voor de rechter en wordt hij aangeklaagd, ook voor zijn schilder- werken. Wordt hij verdoemd of gered? Bosch Requiem wordt uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest, het Groot Omroepkoor en solisten onder leiding van Markus Stenz.


4 NOVEMBER 2016 Sint-Janskathedraal ’s-Hertogenbosch T: 073-613 03 14 www.bosch500.nl


De zeven hoofd- zonden anno 2016 In Gemeentemuseum Helmond is een tentoonstelling te zien over de zeven hoofdzonden van Bosch in de hedendaagse kunst. Uitgangspunt is het middenpaneel van Het Laatste Oordeel waarop Bosch de jongste dag verbeeldt, waarbij de goeden van de slechten gescheiden worden. Ook anno 2016 blijken de zeven hoofdzonden uit de middeleeuwen nog volop zichtbaar: de kunstwerken van tal van moderne kunstenaars laten de zonden zien. 


2 FEBRUARI T/M 28 AUGUSTUS 2016 Gemeentemuseum Helmond T: 0492 - 58 77 16 www.gemeentemuseumhelmond.nl


jan/feb 2016 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75