This page contains a Flash digital edition of a book.
Groen en geel


[VRAAG VAN DE MAAND] Elkaar helpen of zorgen dat eenieder zichzelf kan helpen?


P


rima dat Nestor aandacht besteedt aan het verdwijnen van de blauwe envelop. Ik wil er wel een kanttekening bij maken. In uw artikel zegt Manon Vander-


kaa: ‘Onze vrijwillige belastinginvullers zou- den een prachtig vangnet kunnen vormen ...’ Daar wringt bij mij de schoen. Door het laten verdwijnen van de blauwe envelop creëer je hulpaf ankelijke mensen. En we zijn nou juist al jaren bezig om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen. Dit is zó tegen- strijdig. Het maakt voor mij verschil of je iemand helpt die geen verstand van belas- tingen heeft, of dat je iemand moet bijstaan omdat de middelen om zelf aangifte te doen hem ontnomen worden.  Greet Kamper


Unie KBO: Wat vindt u? Moeten we elkaar meer helpen of moeten we zorgen dat iedereen vooral zichzelf kan helpen? Laat het ons weten via nestor@ uniekbo.nl of schrijf naar Nestor, Vraag van de maand, postbus 325, 5201 AH ’s-Hertogenbosch.


Ik ben nog niet oud, pas 70, en ik erger me groen en geel aan het feit dat overal wordt gesteld dat iedereen kan leren met een com- puter of tablet om te gaan. Altijd foto’s met lachende gezichten erbij. Ik geloof dat het heel wat mensen bloed, zweet en tranen kost, net als mij. Heb ik eindelijk met hulp erbij iets geleerd, dan nog kom ik er thuis niet uit. Het kost me mijn nachtrust, heel veel tijd en geeft alleen maar onrust. Steeds meer instanties vragen om alles digitaal te doen. Ik zou zo graag eens willen weten wie zich in deze ergernis herkent.  Liduine van der Burg, Lelystad


Facebookbericht


Eindelijk onderzocht: o pa’s en oma’s zorgen vooral voor kleinkinderen voor eigen plezier! Wederom een mooi onderzoek van de Unie KBO.


REACTIES


Ik pas al 14 jaar op kleinkinderen en geniet er nog dagelijks van. Tiny de Bruijn


Doe het al bijna 13 jaar, love it! Ik pas ook op mijn extra kleinkinderen, een tweeling van 2.


Zoals zij mij begroe- ten als ik aankom, hartver warmend! Annie Burnam


Natuurlijk is het fi jn om voor je kleinkin- deren te zorgen het verstevigt het contact en houdt je jong. Willy Scheele


Niks mis mee toch? Zo snijdt het mes aan twee kanten. Genieten van het hele spul van 3 tot en met 20 jaar. Gonny Peters


Maar het is wel werken. Zwaar! Wil Voortman


VOLG UNIE KBO OP FACEBOOK facebook.com/uniekbo


IBAN-nummer opa’s en oma’s Filipijnen


Bij een poging om - middels internetban- kieren - een gift over te maken naar opa’s en oma’s in de Filipijnen, wordt door mijn bank vermeld: fout IBAN-nummer, opdracht wordt niet verwerkt.  Naam en adres bij redactie bekend


REAGEREN OP ARTIKELEN IN NESTOR? Mail dan naar nestor@uniekbo.nl of schrijf naar Unie KBO, Post Nestor, Postbus 325, 5201 AH ’s-Hertogen-bosch. Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats en eventueel e-mailadres te vermelden.


Unie KBO: Er is inderdaad een fout in het vermelde nummer geslopen. Het juiste nummer is: Solidariteitsfonds, IBAN NL76 INGB 0000232325.


jan/feb 2016 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75