This page contains a Flash digital edition of a book.
NIEUWS VAN KBO


KBOgeld KBOdigitaal KBOthuis KBOveilig


[OPVALLEN]


Zichtbaarheid KBO verdubbeld


D


e zichtbaarheid van de Unie KBO is in het afgelo- pen jaar verdubbeld ten


opzichte van het jaar ervoor. We waren vaker te zien op de lande- lijke televisie, in de kranten en te beluisteren op de radio. We doen het vooral goed bij de regionale kranten en op nieuwssites. Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa is daardoor een bekende verschij- ning geworden voor velen.


[#KBOGELD]


Verras sende uitkomst overleg Asscher over koopkracht


Kort na de deal over het Belasting- plan 2016 spraken vijf samenwer- kende ouderenorganisaties met minister Asscher van Sociale Zaken. De ouderenorganisaties, onder leiding van Unie KBO-voorzitter Wil van der Kruijs, dringen aan op extra maatregelen in 2016 om de koopkracht te herstellen.


De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG, KNVG en NOOM waren uitgenodigd door de


minister om van gedachten te wis- selen. De minister luisterde goed naar onze inbreng en dit leidde tot een aantal vervolgafspraken. Zo


[#KBOTHUIS] Zorgalarm voor kwetsbare ouderen


De Unie KBO geeft een zorgalarm af voor kwets- bare ouderen die zelfstan- dig thuis wonen. Directeur


Manon Vanderkaa: ‘We hebben een brandbrief gestuurd naar staatssecre- taris Van Rijn. De ouderenzorg thuis dreigt door de ondergrens te zakken. De situatie is zeer alarmerend en de veiligheid van onze oudste senioren is in het geding.’


Het overgangsjaar 2015 is voorbij en de problemen stapelen zich op. Kwetsbare mensen moeten altijd verzekerd zijn van goede zorg.


48


Volgens de Unie KBO is dit niet meer het geval. ‘We krijgen steeds meer signalen dat er iets goed mis is met de ouderenzorg thuis. Kwetsbare ouderen blijven versto- ken van wijkverpleging, hun huis wordt niet meer schoongemaakt en sociale beschutting en controle vallen weg’, zegt Manon Vanderkaa. Brandwondencentra melden een forse toename van ouderen met ernstige verbrandingen; eerstehulp- posten zien het aantal senioren ook sterk groeien.


Er moet snel iets gebeuren, zowel in de fi nanciering als in de uitvoe-


ring. In de brandbrief aan de staats- secretaris dringt de Unie KBO aan op meer regie. Vanderkaa: ‘We plei- ten voor het oormerken van budget. Nu kunnen gemeenten Wmo-geld ook aan andere doeleinden beste- den. Ook pleiten wij voor een beter inkoopbeleid.’ De Unie KBO wil met staatssecretaris Van Rijn snel om tafel om de ‘race naar de bodem van de zorg’ te stoppen.


LEES HIER DE BRANDBRIEF Tablet: Klik hier voor de hele brief van de Unie KBO. Geen tablet? Kijk dan op www.kbo.nl (cover Nestor en scroll naar beneden).


gaat Asscher op korte termijn zeer serieus kijken naar de mantelzorg- boete voor ouderen met een onvol- ledige AOW. Ook het Belastingplan 2016 kwam ter sprake. Vanaf 2017 is structureel ¤ 100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderenkorting. Daarnaast gaat het heffi ngsvrije vermogen omhoog. Minister Asscher en staatssecretaris Wiebes menen dat zij de koopkracht van ouderen voldoende hebben gerepareerd. Wij bestrijden dit. Veel leden laten ons op allerlei manieren weten dat zij er al jaren op achteruitgaan. Wij drin- gen bij minister Asscher aan op extra maatregelen om de koopkracht te herstellen.


Van der Kruijs en Asscher


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75