This page contains a Flash digital edition of a book.
Mijn oude moeder


van 103 hoopte het al Ik ben heel erg blij dat PCOB en KBO nu samen verder gaan. Als we respect hebben voor elkaars eigenheid zal het zeker lukken. Mijn oude moeder van 103 (!) zei het jaren geleden al: ‘Waarom moet dat apart?’ Wat gewel- dig dat ik haar nu kan vertellen dat we samengaan. Hanna van de Velde, Amersfoort


Mijn ideaal is verwezenlijkt In 1987, ik was net gepensioneerd, werd ik gevraagd voor een pensi- oencommissie van de gezamenlijke ouderenbonden. Dat heb ik toen graag gedaan. Ik heb me er altijd over ver- baasd dat de ouderenbonden compleet verzuild waren. Christelijke politieke partijen waren toen al jaren verenigd in het CDA, waarom dan een aparte KBO en PCOB? 28 jaar verder en mijn ideaal is verwezenlijkt. Een gelukwens aan beide besturen is op zijn plaats. Van harte en op naar een toekomst waarin de idealen zullen worden bereikt! J.H.C.Jansen (92 jaar), KBO-lid sinds 1987


Van harte gefeliciteerd met deze geweldige stap en veel succes met de vervolgstappen richting een vereniging. Anton Reuvekamp, voorzitter KBO afd. Winterwijk


Van harte gefeliciteerd met het besluit om samen in de maat- schappij verder te gaan als KBO-PCOB en ik wens uw organisatie veel succes met de gecombineerde inspanningen van uw nuttige belangenbehartiging voor senioren. Erik Daae, voorzitter St. Pensioenbehoud


KBO Arnhem gaat alvast samen met de PCOB-afdeling


Die middag dat de ledenraden van de KBO en PCOB aan het vergaderen waren over het besluit om samen te gaan, zaten ook de besturen van de KBO- en de PCOB-afdeling van Arnhem bijeen. De conclusie was hetzelfde: wij willen samen verder!


De nood was hoog, legt Hilde Haverkamp, voorzitter van de KBO afdeling Arnhem uit. ‘De plaatselijke PCOB-afdeling had bestuursproble- men: het lukte hun niet om nieuwe bestuursleden te vinden en zonder dat zou de plaatselijke afdeling wegvallen. Dat zou vreselijk zijn voor alle PCOB-leden in Arnhem. Daarom proberen we zoveel mogelijk activi- teiten samen laten gaan. Als wij hen niet helpen, hebben ze niets meer. We hebben elkaar gewoon nodig.’


Grandioos KBO-nieuws Mag ik een beetje trots zijn, dat ik de fusie als eerste aan de orde heb gesteld in de hoofdbestuur-vergade- ring van een aantal jaren terug! Succes. Jan A. Leegwater, voormalig voorzitter van de KBO Provincie Groningen


Hoera! Verstandig! Hopelijk verloopt de samenwerking soepel! En respecteert men elkaars verschillen. Trezi Erren


Gefeliciteerd Maar één grote club moet er ook nog bij: namelijk KBO-Brabant. Zet hier alstublieft ook op in. Versnippering leidt tot niets en is niet in het belang van de ouderen. Gerard Steverink


Kers op de taart Ik zie veel voordelen in het samengaan. Het zal de slagkracht van de ouderen behoorlijk vergroten. Ook fi nancieel zal het veel voordelen met zich meebren- gen. De kunst voor beide organisaties is nu het beste van twee werelden bij elkaar te brengen en samen te voegen. En als Brabant zich ook nog aansluit, is dat de kers op de taart. Dit is ook een goed moment om na te denken over een nieuwe naam voor de nieuwe organisatie. Een neutralere naam die meer recht doet aan het gevoel van de ouderen van deze tijd, die meestal nog volop midden in het leven staan. Phil van de Laar, Venl o


jan/feb 2016 47


De twee afdelingen probeerden al enige tijd samen activiteiten te orga- niseren, vertelt Hilde Haverkamp. ‘Wij hebben onze activiteiten in Arnhem- Zuid, de PCOB in Arnhem-Noord. De culturen zijn anders, maar er is meer dat ons bindt dan dat er verschil- len zijn. Het plan is nu dat we zoveel mogelijk activiteiten samen gaan organiseren; zowel in Arnhem-Zuid, als in Arnhem-Noord. Ik vind dat heel positief. We hebben zo veel gemeen. Uiteraard zijn het plannen die we nog aan onze beide ledenvergaderingen moeten voorleggen. Samen kunnen we ook kijken hoe we nieuwe jonge seni- oren kunnen aantrekken. Bijvoorbeeld door er meer op uit te gaan, naar het bos, musea of een excursie. Wij zien uit naar het nieuwe jaar.’


VOOR elkaar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75