This page contains a Flash digital edition of a book.
GELD & RECHT TEKST: HAGAR ROIJACKERS EN LIEN DAO • ILLUSTRATIE: TOM JANSSEN


WIJ HELPEN BIJ UW BELASTING- AANGIFTE


Ziet u er tegenop om belastingaangifte te doen? Dan kunt u als KBO-lid gratis gebruikmaken van de Belastingservice. Ook dit jaar helpen onze deskundige belastinginvullers u graag met het invullen van uw belastingpapieren.


V


eel senioren in Nederland maken al gebruik van de Belastingservice


Ouderenbonden. De Unie KBO nam destijds, samen met de Belastingdienst, het initiatief voor het opzetten van deze hulpdienst ‘van ouderen voor ouderen’. De service maakte in de afgelopen jaren een enorme groei door. Inmiddels draaien met succes een landelijke organisatie en twaalf provin- ciale coördinatiepunten. Deze werven nieuwe belastinginvullers en organi- seren de jaarlijkse cursussen voor de belastinginvullers.


110.000 AANGIFTEN Vorig jaar hebben onze 2.730 vrij- willige belastinginvullers maar liefst 110.000 aangiften inkomstenbelas-


44


ting ingevuld. Onze belastinginvullers helpen andere ouderen graag met hun belastingaangifte of met het aanvragen of wijzigen van de huur- of zorgtoe- slag. De invullers hebben een training doorlopen van de Belastingdienst en krijgen begeleiding vanuit het coördi- natiepunt. Daardoor weten zij precies wat de regels zijn en wat er allemaal veranderd is.


VOOR WIE? De service is voor gepensioneerde leden van de KBO, ANBO of PCOB. Als inkomensgrens geldt voor een alleen- staande ¤ 35.000 en voor gehuwden of samenwonenden ¤ 50.000 per jaar. Voor deze doelgroep is gekozen, omdat mensen met een bescheiden inkomen weinig andere mogelijkheden


hebben voor hulp bij de belasting- aangifte. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de leden van KBO, ANBO en PCOB. Wie geholpen wil wor- den door de service, mag lid worden van de bond naar keuze.


BENODIGDE GEGEVENS Aangifte doen kan complex en tijdro- vend zijn. Daarom is het handig als u de volgende gegevens bij de hand hebt:


• Uw jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2015;


• De WOZ-beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2014 en de jaaropgave van de hypotheek- verstrekker over 2015;


• Uw jaaropgaven 2015 van de bank; • Bewijsstukken van giften; • Beschikking van zorg- en/of huurtoeslag of bankafschrift waarop deze bedragen staan vermeld;


• Facturen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte (voor zover vallend buiten de ziektekostenverzekering);


• Voor de invuller: de machtigingsbrief, verstrekt door de Belastingdienst.


De belastinginvuller kan in 2016 vanaf maart uw aangifte indienen, omdat de voor-ingevulde gegevens niet eerder beschikbaar zijn. Houd u hier rekening mee bij het maken van een invulafspraak.


WIJZIGINGEN 2015 Wat is er over het fiscale jaar 2015 veranderd ten opzichte van het jaar ervoor? U kunt tot 1 mei aangifte doen zonder hiervoor uitstel aan te vragen. Doet u vóór 1 april aangifte dan krijgt


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75