This page contains a Flash digital edition of a book.
gesprek aan met enkele ouderen. Zeven KBO-leden vertelden haar hoe het voelt om buitengesloten te worden. Mevrouw Van Dijk-van Wegen (88) vertelt haar: ‘Toen ik het bericht over de toeslagen kreeg, heb ik meteen de Belastingdienst gebeld, met mijn burgerservicenummer bij de hand. Ik moest het een en ander opschrij- ven, maar dat is lastig als je aan het telefoneren bent. Toen het me te veel werd, heb ik de verbinding maar verbroken. Ik slaap er slecht van.’


Ook mevrouw Bakker (69) wordt onrustig van deze verandering. ‘Je weet niet waar je aan toe bent. Ik heb wel computercursussen gedaan maar ik vind het toch allemaal erg ingewikkeld.’ De heer Streppel (76): ‘Ik heb wel internet en ik kan mailen, maar ik krijg het zweet op mijn rug als ik wacht- woorden moet invullen. Dat diginum- mer krijg ik ook niet onder de knie. De Belastingdienst legt veel verantwoor- delijkheid bij de burgers. Als je een fout maakt, ben je meteen een frau- deur. De Belastingdienst is een groot lichaam met veel macht. Die macht is gemakkelijk te misbruiken.’


GEEN POTTENKIJKERS ‘Aan de ene kant wil de overheid dat mensen zo lang mogelijk de regie hou- den over hun leven. Maar met deze wet


worden veel ouderen juist afhankelijk van anderen’, vindt de heer Huizinga (66). ‘Wat ze voorheen zelf op papier konden regelen, moeten ze nu noodge- dwongen uit handen geven omdat ze geen computer hebben.’ Mevrouw Vrijhoef (85): ‘Ik heb geen computer. Mijn drie dochters wonen ver weg dus is het niet eenvoudig om die in te schakelen. Ik wacht maar af wat er gaat gebeuren.’


Toch papieren kopie voor mensen zonder internet!


TOCH PAPIER De plaatsvervangend directeur Belastingen luisterde aandachtig naar hun verhalen. ‘Wij zijn bij de Belastingdienst bezig, net als veel andere organisaties om ons heen, om een overstap te maken naar digitale communicatie. Voor velen is dit een vanzelfsprekende en gemakkelijke stap, voor anderen is dit moeilijker, zoals de verhalen hier ook illustreren. Als Belastingdienst helpen wij mensen om deze overstap te maken. Bijvoorbeeld door te helpen met het activeren van de Berichtenbox of bij het aanvragen van DigiD. De signalen van vandaag


zijn voor ons erg belangrijk.’ Na intensieve vervolgafspraken reikt de Belastingdienst nu een tijdelijke oplossing aan voor mensen die geen computer of internet hebben én die in hun omgeving niemand hebben om hen te helpen met het ontvan- gen van digitale post. Zij kunnen een papieren kopie van de berekening van hun toeslag krijgen (zie kader). Hoe lang deze tijdelijke oplossing blijft, is niet bekend. Duidelijk is wel dat wij er bovenop blijven zitten.


Op 17 december jl. liet staatssecreta- ris Eric Wiebes (Financiën) na vragen van de Tweede Kamer (mede door onze lobby) weten dat de blauwe envelop met de definitieve beschik- king over toeslagen de eerste helft van 2016 in ieder geval gewoon in de bus blijft komen. 


HEBT U GEEN INTERNET OF COMPUTER? Dan kunt u van de Belastingdienst een papieren kopie van de berekening van uw toeslag krijgen. Maakt u als KBO-lid gebruik van de belasting-invulhulp van de Belastingservice Ouderenbonden? Vraag deze kopie dan aan via uw invul- ler. Kijk voor meer informatie over de Belastingservice op pagina 54 en 55. Wie geen gebruik maakt van die ser- vice, kan de BelastingTelefoon bellen: 0800 - 0543 (gratis).


WAT GAAT WANNEER DIGITAAL?


• Berekening toeslagen: 2015 • Definitieve vaststelling toeslagen: medio 2016


• Uitnodiging tot het doen van aangifte: 2017


• Voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting: 2017


• Aangifte inkomstenbelasting: niet voor 2018 (na instemming Tweede Kamer)


VRAAG EEN VOORLICHTINGS- BIJEENKOMST DIGID AAN De DigiD is de eerste stap voor de digitale communicatie met de overheid. De KBO heeft DigiD- voorlichters die graag naar uw KBO- afdeling komen om voor een groep uit te leggen wat de DigiD is, en hoe de digitale overheidsidentiteit werkt.


Afdelingen kunnen zich aanmelden bij onze Ledenservice: T: 0900-821 21 83 (¤ 0,10/min) van 09.30 - 12.30 uur.


jan/feb 2016 43


VOOR elkaar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75