This page contains a Flash digital edition of a book.
DAG BLAUWE ENVELOP TEKST: FRANK VAN GEFFEN • FOTO’S: MARC BOLSIUS


BLAUWE ENVELOP


GESLAAGD!


Op het bericht dat de Belastingdienst de papieren communicatie wil stoppen zonder dat daar een goed vangnet tegenover staat, richtten de geza- menlijke ouderenbonden direct het Meldpunt Dag Blauwe Envelop in. En onze actie heeft nu al succes! Door de enorme hoeveelheid reacties ging de


Belastingdienst overstag: mensen die geen computer of internet hebben, kunnen toch een papieren kopie van de berekening van hun toeslag krijgen.


ACTIE I


n november trad de Wet elek- tronisch berichtenverkeer in werking. Die wet bepaalt dat de


Belastingdienst geleidelijk overgaat naar volledige digitale communicatie met burgers: alles via internet dus. Dat is prachtig, maar voor veel oude- ren onhaalbaar. De Unie KBO wendde zich al eerder tot de Eerste en Tweede Kamer om haar zorgen over deze wet te uiten. Deze wet sluit mensen uit en dat vinden wij onacceptabel! De Unie KBO pleit voor een vangnet voor de 1,2 miljoen ouderen die nog geen internet hebben. Ondanks onze waarschuwin- gen verstuurde de Belastingdienst toch een brief aan burgers die een toeslag ontvangen, dat de communicatie over toeslagen vanaf nu al digitaal zou ver- lopen. Dat zorgde voor grote onrust: op ons Meldpunt Dag Blauwe Envelop kwamen in zeer korte tijd ruim driedui- zend reacties binnen.


SLECHT SLAPEN Om zicht te krijgen op de problemen die spelen, vroeg de plaatsvervan- gend directeur Belastingen, mevrouw Eline Spros-Vierkant, een persoonlijk


Mevrouw Van Dijk-van Wegen en de heer Poss


Mevrouw Vrijhoef


Landelijke project- coördinator Lien Dao van de Unie KBO


Plaatsvervangend directeur Belastingen, Eline Spros-Vierkant


42


De heer Huizinga


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75