This page contains a Flash digital edition of a book.
VRAAG & ANTWOORD TEKST: FRANK VAN GEFFEN


WAT IS OSTEOPOROSE?


Vraag: Ik ben een vrouw van 72 jaar. Laatst ben ik gevallen en heb ik mijn arm gebroken. Nu word ik opeens voor een osteoporose poli uitgenodigd! Wat is dat?


[DE VRAAG]


MOET EEN BUS- CHAUFFEUR OOK MIJN ROLLATOR MEENEMEN?


[ANTWOORD] Ja. Volgens de wet moeten mensen met een rollator, rolstoel of kin- derwagen het openbaar vervoer kunnen gebruiken. In de praktijk blijkt het voor chauffeurs soms erg lastig te zijn om men- sen te helpen met het naar binnen tillen. Dan moeten ze namelijk eerst de geldlade veilig opbergen. Hun hulp levert zo al snel een paar minuten vertraging op. Dat is op drukke lijnen een probleem. Als vervoer- ders te vaak van de dienstregeling afwij- ken, krijgen ze een flinke boete. Misschien kan een andere passagier helpen met instappen.


[ANTWOORD] Osteoporose is een aandoe- ning waarbij de hoeveelheid bot afneemt en de botstructuur verandert, waardoor het bot eerder kan breken. Osteoporose wordt ook wel botontkalking genoemd en bete- kent letterlijk ‘poreuze botten’. De kans op botontkalking bij 50-plussers is vrij groot: wereldwijd heeft 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 8 mannen boven de 50 jaar er last van. Als een 50-plusser een pols, heup, boven-


arm, been of wervel breekt na een relatief klein ongelukje, krijgt hij na het bezoek aan de Spoedeisende Hulp vaak een oproep voor een vrijwillige test op osteoporose om de kans op volgende botbreuken te verkleinen. Dat gebeurt onder andere met een DEXA-meting: een scan met een zeer lage dosering röntgenstraling waarbij de botdicht- heid van de heup en onderrug wordt gemeten. Als blijkt dat er sprake is van botontkalking of als het kalkgehalte is verminderd, zal de dok- ter eventuele behandelingsmogelijkheden bespreken. De behandeling van osteoporose bestaat over het algemeen uit een anti-osteoporose- medicijn en een calcium- en vitamine D-supplement. Voorkomen kan door goede voeding, voldoende buitenlicht en lichaamsbeweging.


Drs. Geesje Hemmes is klinisch geriater: een arts die gespecialiseerd is in de oudere patiënt. Mail uw vragen voor dokter Geesje naar nestor@uniekbo.nl o.v.v. dokter Geesje.


VRAGEN?


WEBSITE: www.kbo.nl TELEFOON: 0900 – 821 21 83 (¤ 0,10/min) VOOR VRAGEN OVER WONEN, ZORG, WELZIJN, GEZONDHEID, MOBILITEIT EN NESTOR: op werkdagen van 9.30 - 12.30 uur VOOR JURIDISCHE EN FINANCIËLE VRAGEN: donderdag van 13.30 – 15.30 uur MAIL: uniekbo@ uniekbo.nl POST: Postbus 325, 5201 AH ’s-Hertogenbosch


[DE VRAAG]


VRIJE REISDAGEN NS: PAPIEREN KAARTJES?


[ANTWOORD] De NS heeft voor de 60-plusser de zogenaamde vrije keuzedagen. Dat zijn zeven dagen waarin u extra voordelig kunt rei- zen. Deze dagen zijn via de OV-chipkaart te laden. Echter, tegen extra betaling van ¤ 10,50 ( op de normale prijs van ¤ 24,50) kunt u ook nog ‘ouderwets’ papieren kaartjes bestellen. Let op: dat kan alleen als u nog een Voordeelurenabonnement heeft. Met het nieuwe Dalvoordeelabonnement kan dit niet meer. Voordeel is dat de zeven keuzedagen willekeurig in het jaar ingezet kunnen worden. U bent dus niet aan tweemaandelijkse periode gebonden. De papieren vrijekeuze- kaartjes kunt u aanvragen bij de NS klantenservice: 030-75 15 155


jan/feb 2016


41


VOOR elkaar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75