This page contains a Flash digital edition of a book.
KBO-PANELONDERZOEK


TEKST: PAUL VAN DER MEER, HAGAR ROIJACKERS FOTO: SHUTTERSTOCK


ZORG VOOR NAASTEN VALT ONS ZWAAR


DRIE VAN DE TIEN SENIOREN IN NEDERLAND ZORGEN VOOR IEMAND IN HUN OMGEVING – GEMIDDELD DOEN ZE DAT AL ACHT JAAR - EN DIT ZAL DE KOMENDE JAREN ALLEEN MAAR TOENEMEN, ZO BLIJKT UIT HET PANELONDERZOEK VAN DE UNIE KBO. HOE ERVAREN WE DIE LANGE ZORG VOOR ONZE NAASTEN?


OPMERKELIJKE RESULTATEN


33%


Zij doen dat gemiddeld al


3 van de 10 senioren in Nederland zorgen voor iemand in hun omgeving


De senioren die op dit moment mantelzorg verlenen, doen dit omdat degene die ze verzorgen chronische ziek is (21%), een lichamelijke aandoening heeft (19%), een lichamelijke handicap (18%) of omdat hij lijdt aan dementie of geheugenverlies (17%). De mantel- zorgers geven vooral praktische ondersteuning zoals vervoer en klusjes, maar ze bieden ook emotionele steun: ze luisteren, troosten en houden toezicht.


D


Bijna 4 van de 10 senioren die nu géén mantelzorg verlenen, verwachten dit wél te gaan doen tussen nu en 5 jaar


8 jaar 40%


van deze senioren verwacht hulp nodig te hebben bij de mantelzorg


48% 40


e zorg voor onze naasten valt ons zwaar. Zeven van de tien mantelzorgverleners ervaren geestelijke of lichamelijke belasting, zoals emotionele problemen en oververmoeid-


heid. 65% van de mantelzorgers maakt zich weleens zorgen. De meest genoemde vrees is dat de situatie van de persoon die ver- zorgd wordt, zal verergeren. Emma (76): ‘We hebben elkaar 52 jaar geleden trouw beloofd. Het is heerlijk om te zien dat hij dankbaar is, maar ik ben ook niet meer de jongste en ik voel steeds vaker een gevoel van onmacht.’ De zorg voor naasten heeft soms ook een positief effect. Ruim een kwart van de mantelzorgverleners voelt zich gewoon gelukkiger door wat zij elkaar nog kunnen geven.


STEEDS MEER SENIOREN GAAN MANTELZORG VERLENEN Bijna vier van de tien Nederlandse senioren die op dit moment géén mantelzorg verlenen, verwachten dit wél te gaan doen tussen nu en vijf jaar. Zij schatten de kans daarop op gemiddeld 62 %. De helft denkt dat hun partner hulp nodig zal hebben, de rest denkt een ander familielid of een vriend of vriendin. De meer- derheid van de mantelzorgverleners in spe verwacht er acht uur per week - of meer - mee bezig te zijn. 48% van deze senioren verwacht hulp nodig te hebben bij de mantelzorg.


DOE OOK MEE MET ONS PANEL! DIT ONDERZOEK IS IN OPDRACHT VAN DE UNIE KBO UITGEVOERD DOOR BUREAU TERAKNOWLEDGE® VAN 7 TOT 14 OKTOBER 2015 DOOR ONLINE INTERVIEWS BIJ 550 SENIOREN VAN HET KBO-PANEL. WILT U OOK MEEDOEN MET DIT PANEL? MELD U DAN AAN OP WWW.KBO.NL/KBOPANEL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75