This page contains a Flash digital edition of a book.
Dit vinden wij!


[MINITESTJE] De lever breekt alcohol in uw lichaam af. Hoe lang duurt het voordat uw lever één glas alco- holhoudende drank heeft afgebroken?


 0,5 uur  1,5 uur  2,5 uur


De oplossing staat onder op deze pagina.


[COLUMN] OVER-


Kerstkindje is een meisje


DONDERENDE VRAAG


‘Als je opnieuw de keuze zou moeten maken om priester te worden, zou je het dan weer doen?’ De vraag overdondert me een beetje.


In Nestor van december stond een bijzonder interview met het Syrische vluchtelingenechtpaar Wissam en zijn hoogzwangere vrouw Ruba. Inmid- dels hebben we het heugelijke nieuws gekregen dat hun baby is geboren. Het is een meisje en ze heet Layan. Wissam: ‘Dat is een Arabische naam die zachtheid, vriendelijkheid en tederheid betekent.’ Is dat niet mooi?


OPLOSSING MINITESTJE


Als je lid bent van een ouderenbond, hoor je bij de generatie die graag terugkijkt in het leven. Vragen als ‘heb ik het wel goed gedaan?’ duiken met de regelmaat van de steeds sneller afl opende kalender op in onze gesprekken. Met enige regelmaat wordt mij dus die vraag voorgelegd: denk je dat je indertijd, 47 jaar geleden, de juiste keuze hebt gemaakt door te kiezen voor een leven als priester? Soms komt de vraag van leeftijdgenoten die terugkijken op hun eigen lange en welbestede leven; dan weer van jongeren die nog voor belangrijke keuzen staan. Er klinkt in de vraag een soort nieuwsgierigheid door: hoe is het om priester te zijn? Kun je ervan leven? Was je gelukkig? Of zou je – als je er nu voor stond – andere keuzes maken? Tot nu toe betrapte ik me erop dat ik zonder al te lang na te denken antwoordde met : ‘Zeker! Ik zou weer net zo kiezen!’, maar dat vind ik intussen te gemakkelijk. Immers: de kerk van 1969 lijkt nog nauwelijks op die van 2016. Toen wisten we zeker dat er een nieuwe lente aan zou breken, terwijl er – als we in seizoenen willen spreken – intussen ook kerkelijk een lange herfst achter ons ligt. Dus de sprong van toen naar nu kun je niet meer gedachtenloos maken. Enig kritisch bewustzijn en zorgvuldig naden- ken kan geen kwaad voordat ik antwoord! Toch, soms tot mijn eigen verwondering, wijkt het antwoord nauwelijks af: ‘Ja, ik zou opnieuw kiezen voor een leven als pastor!’ Sterker nog: soms raad ik het jongelui aan die nog een keuze moeten maken. Tot hun schrik, want daar had- den ze nog nooit over nagedacht. Ook dat is veranderd in 2016. ‘Wat spreekt je dan zo aan?’ In welk beroep kun je levenslang dicht bij men- sen zijn? Bij alles wat hun overkomt aan blije momenten en verdriet? Bij geboorte en dood? Ik zou niet anders willen, zelfs al ben ik al zeven jaar met pensioen.


Pastor Adri Verweij


4


Uw lichaam breekt een glas alcohol in ongeveer 1,5 uur af. Eten en drinken versnelt dit proces niet.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75