This page contains a Flash digital edition of a book.
WAT IS WIJSHEID VOOR MENSEN DIE DE EIGEN BIJDRAGE OMLAAG WILLEN BRENGEN DOOR TE SCHENKEN? Ze moeten opletten dat de schenking niet hoger is dan de vrijstelling voor de schenkbelasting. Ouders mogen hun kinderen in 2016 per kind ¤ 5.304 belastingvrij schenken. Er zijn andere vrijstelllingen, maar die zijn aan voor- waarden gebonden.


HOE GROOT IS HET VOORDEEL VAN DERGELIJKE SCHENKINGEN? Dat hangt van de situatie af. Bijvoor- beeld: een alleenstaande man in Rotterdam (een verzamelinkomen van ¤ 30.000, een vermogen van ¤ 100.000 en ¤ 454,40 per maand aan zorgkosten) kan zijn eigen bijdrage met ¤ 960 per jaar omlaag brengen door ¤ 78.861 te schenken. Pas twee jaar later merkt hij dat in zijn eigen bijdrage. Tel uit je winst.


Bereken uw eigen bijdrage


Thuiswoners betalen, afhankelijk van hun situatie, een maximale periodebijdrage.


 Voor een alleenstaande pensioen- gerechtigde is de berekening als volgt: Uw gezamenlijk bijdrageplichtig inko- men over 2014 minus ¤ 16.887. Neem 15 procent van de uitkomst plus ¤ 252,20, en deel door 13 (perioden). Dan krijgt u de eigen bijdrage: die altijd minimaal ¤ 19,40 is per vier weken.  Voor twee gehuwde pensioengerech- tigden geldt de volgende berekening: Uw gezamenlijk bijdrageplichtig inko- men over 2014 minus ¤ 23.374. Neem 15 procent van de uitkomst plus ¤ 361,40. Delen door 13. Dan krijgt u de eigen bij- drage: die altijd minimaal ¤ 27,80 is per vier weken. Voor andere groepen (bijvoor- beeld 65-minners) gelden andere cijfers.


REKENHULP VAN CAK Tablet: klik hier om met de rekenhulp van het CAK uw eigen bijdrage te berekenen. Geen tablet? Ga dan naar www.kbo.nl (cover Nestor en scroll naar beneden).


PRAKTIJK- VOORBEELD Tablet: klik hier om een praktijkvoorbeeld van de berekening te zien. Geen tablet? Ga dan naar www.kbo.nl (cover Nestor en scroll naar beneden).


jan/feb 2016


39


VOOR elkaar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75