This page contains a Flash digital edition of a book.
GELD & RECHT TEKST: PETER LOUWERSE • ILLUSTRATIE: TOM JANSSEN


BETALEN voor de zorg thuis


De overheid wil dat we langer thuis blijven wonen, maar daar hangt wel een


prijskaartje aan. Voor veel hulp en diensten moet u een eigen bijdrage betalen. Hoe zit het met die eigen bijdrage voor thuiswoners? Nestor zocht het uit.


WIE MOET DE EIGEN BIJDRAGE VOOR ZORG THUIS BETALEN? Mensen die thuis wonen en zorg of ondersteuning thuis krijgen (bijvoor- beeld huishoudelijke hulp, thuiszorg of een scootmobiel) betalen een eigen bijdrage. De gemeente regelt de zorg, het CAK int de eigen bijdrage. Wijkverpleging valt hier niet onder: die gaat via de zorgverzekeraars.


WAAR HANGT DE HOOGTE VAN DE BIJDRAGE VANAF? Van zorggebruik, leeftijd, gezinssamen- stelling plus inkomen en vermogen. Het CAK berekent eerst uw maximale bijdrage. Dat betekent dat zij op basis van uw gegevens gaan berekenen hoe- veel u maximaal zou mogen bijdragen.


MOET JE ALTIJD DIE MAXIMALE BIJDRAGE BETALEN? Nee, de gemeente kijkt eerst hoe- veel uren zorg u heeft gehad, of wat


38


uw hulpmiddel kost. Deze werkelijk gemaakte kosten geeft de gemeente door aan het CAK. Zijn de kosten die u heeft gemaakt lager dan de maximale bijdrage, dan betaalt u gewoon die kosten. Zijn uw gemaakte kosten hoger dan de maximale bijdrage, dan betaalt u nooit meer dan de maximale bijdrage. Voorbeeld: het CAK heeft berekend dat uw maximale bijdrage ¤ 300 is. Als blijkt dat uw werkelijk gemaakte kosten ¤ 200 zijn, dan betaalt u dat bedrag. Maar zijn uw werkelijke kos- ten ¤ 1.000, dan betaalt u ‘slechts’ de maximale bijdrage van ¤ 300.


HOE WORDT DE MAXIMALE EIGEN BIJDRAGE BEREKEND? Het verzamelinkomen en het ver- mogen tellen mee. Het CAK maakt gebruik van de fiscale gegevens van twee jaar geleden. De eigen bijdrage voor 2016 wordt dus berekend over uw inkomen en vermogen over 2014.


WAT WORDT VERSTAAN ONDER HET VERZAMELINKOMEN? Inkomsten uit werk, uitkering en eigen woning, inkomsten uit aandelen en dividenden en opbrengsten van spa- ren en beleggen.


HOE TELT HET VERMOGEN MEE? Het vermogen telt dubbel mee. Allereerst telt bij het verzamelinko- men 4 procent mee van het vermogen boven de heffingsvrije voet.


MAAR ER IS OOK BIJTELLING VAN HET VERMOGEN ZELF? Ja. Doet u belastingaangifte? En heeft u vermogen in box 3? Dan telt 8 procent van de ‘grondslag sparen en beleggen’ extra mee bij de bere- kening van uw eigen bijdrage. De grondslag sparen en beleggen is het deel van het vermogen boven het heffingsvrije vermogen. In 2014 was dat voor alleenstaanden ¤ 21.139 en voor gehuwden en samenwonenden ¤ 42.278. Die bedragen moet u dus van uw vermogen aftrekken. Van het restant wordt 8 procent mee- berekend voor de eigen bijdrage. Het eigen huis telt voor thuiswoners meestal niet mee.


KUN JE DE EIGEN BIJDRAGE OMLAAG KRIJGEN DOOR GELD TE SCHENKEN? Schenken kan voordelig zijn voor mensen met veel vermogen en een laag inkomen. Wat het vermogen betreft: schenken heeft alleen zin voor alleenstaanden die in 2014 meer hadden dan ¤ 21.139 en gehuwden en samenwonenden die boven de ¤ 42.278 uitkwamen.


WAT IS DE INVLOED VAN EEN HOOG INKOMEN? Iemand met een verzamelinkomen van bijvoorbeeld ¤ 57.000 moet op basis van zijn inkomen sowieso bijna alles zelf betalen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75