This page contains a Flash digital edition of a book.
Ben Platenkamp, afdeling Bemmel-Doornenburg:


‘VRAAG JE AF: WAAR WORDEN OUDEREN GELUKKIG VAN?’


LAAT DE LEDEN MAAR KOMEN


Hoe enthousiasmeer je senioren voor de KBO? Bijvoorbeeld door een aanlokkelijke deal te sluiten met een commerciële organisatie, zegt Ben Platenkamp van KBO Bemmel- Doornenburg. De afdeling schreef een jaar geleden het 2500ste lid in.


‘Op vertoon van hun KBO-pas krijgen onze leden 50 euro korting op het lidmaatschap van het sport- en fitness- centrum met zwembad. Werkt geheid, kan ik je vertellen. Ook een eigen, repre- sentatief blad met vaste rubrieken en een moderne website doen het goed. Onze afdeling heeft een heldere visie ontwikkeld op ouderenbeleid. Dat begon met de eenvoudige, maar belangrijke vraag: waarvan wordt een oudere gelukkig? Wij hebben daar de behoeftepyramide onder gelegd en kwamen uit op zaken


als goed wonen en goede medische zorg. Onderwerpen waarover we met ruim tien organisaties regelmatig overleggen. Met zo veel leden hebben we daar natuurlijk een stem van formaat. De belangenbehartiging gaat ook over digitalisering. Gemeenten en andere overheidsinstanties zijn in snel- treinvaart bezig alles naar het internet over te hevelen. Niet alle ouderen kunnen dat bijbenen en daarvoor vragen wij aandacht.


Overigens denken wij niet in termen van dé oudere. Een 80-plusser is immers anders dan een prille zestiger. Hun interesses en behoeften verschillen. Wij onderscheiden drie groepen: leden van 50 tot 65, van 65 tot 80 en zij die ouder zijn. We focussen op wat we voor elke groep kunnen betekenen. De eerste bijeenkomst voor jongere senioren is een feit.’

jan/feb 2016


35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75