This page contains a Flash digital edition of a book.
LEDENWERVING


beoordelen we elkaars werk. De nazit is ook belangrijk. Achteraf drinken we vaak een borrel.’


Hans Straten gaf de afdelingen tot slot nog een aantal adviezen mee. De belangrijkste: maak een beleidsplan voor vijf jaar en formuleer doelen. Richt een werkgroep 2.0 op, met daarin bestuurs- en niet-bestuursleden. En communi- ceer met leden over het nieuwe beleid. 


De presentatie van de projectgroep is te down- loaden op de website van KBO Gelderland.


Harrie Penders, afdeling St. Augustinus:


‘DE ÉCHTE KLAPPER: ONZE LEDEN KRIJGEN 50% KORTING BIJ HET FITNESSCENTRUM’


Afgelopen jaar schreef St. Augustinus in Heerlen maar liefst 120 nieuwe leden in. Harrie Penders legt uit hoe dat zo is gekomen.


‘Onze mazzel is dat we beschikken over een fantastisch pand: een oud schoolgebouw waarvan we twee etages gebruiken. Daar gonst het van de activiteiten, variërend van gym- nastiek tot pc-cursussen. 22 groepen maken ervan gebruik. Daarnaast organiseren we elke maand samen met andere afdelingen in de wes- telijke mijnstreek een filmmiddag, waarvoor de belangstelling continu groeit. Mond-tot-mondreclame doet dan natuurlijk veel. Wat ook helpt: ons bestuur is rela- tief jong en staat open voor vernieu- wing. Dat zie je eigenlijk overal in terug, maar misschien wel het meest in het activiteitenaanbod, dat we ook afstemmen op de jonge senior. Elke twee maanden zijn er bijvoor- beeld lezingen over onderwerpen in de sfeer van natuur, gezondheid, cultuur en veiligheid. De échte klapper maakten we na de open dag bij het fitnesscentrum. We


34


hebben hier een mooie deal gesloten: onze leden krijgen 50% korting op het abonnement. Zo haal je het KBO-lidmaatschapsgeld er dubbel en dwars uit. Dit voorjaar gaan we met zo’n zelfde aanbieding in zee met de tennisvereniging. Er zijn ook plannen voor een repair café.


Ook mijn eigen zus heb ik trouwens lid gemaakt. Ze heeft lang geaarzeld: oude mensen, paste ze daar wel tussen? Grappig, want ik ben jonger dan zij. Afgelopen jaar schreef ze zich dan toch in voor een dagtocht. Wat denk je? Ze kwam razend enthousiast terug. Nog dezelfde dag was ze lid.’


VOOR elkaar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75