This page contains a Flash digital edition of a book.
LEDENWERVING TEKST: ANNEMIEKE LENSSINCK


FOTO’S: SASCHA SCHALWIJK, EDUARD ERNST


H


oe wordt de KBO aantrekkelijker voor jonge senioren? Een projectgroep van KBO Gelderland boog zich over die vraag. En pre-


senteerde de uitkomsten van het onderzoek voor de Gelderse afdelingen op een seminar in Westervoort afgelopen najaar. De aanleiding was geen vrolijke: KBO Gelderland schrijft rode cijfers. Toen de projectgroep in de cijfers dook, bleek dat sprake is van dubbele vergrijzing. Vooral jonge senioren van 50 tot 70 jaar zegden de afgelopen jaren de KBO vaarwel, terwijl de blijvende leden steeds ouder worden: bij een afdeling als Weurt is 84,4 procent van de 70-plussers in de gemeente KBO-lid. ‘Tel uit je aanstaande verlies’, waarschuwde Hans Straten van de projectgroep tijdens de presentatie.


BABYBOOMER IS ANDERS De KBO is er voor iedereen vanaf 50 jaar. En toch: jonge senioren trekt de bond maar mondjesmaat. De projectgroep onderzocht waar ‘m dat in zit. Om te beginnen kampen alle verenigingen met een terug- lopend ledenbestand. ‘De jonge senior hééft alles al. Bovendien speelt zijn sociale leven zich elders af’, verklaarde Hans Straten. ‘Wat moet hij bij een seniorenbond? Dat de KBO een nogal oubollig imago heeft, helpt ook niet.’ Maar de échte eyeopener zat ‘m in het door de pro- jectgroep onderzochte profi el van de babyboomer. Wie is geboren tussen 1945 en 1957 zit anders in elkaar dan de oudere generatie, stellen de onder- zoekers. ‘Babyboomers zijn hoger opgeleid, minder traditioneel, vitaler, gedrevener. Ze zijn idealistischer en sociaal bewogen teamspelers; ze willen graag wat betekenen voor anderen’, aldus Hans Straten.


AANPAK AANPASSEN De conclusie van de projectgroep is helder: wie met deze kennis in het achterhoofd het aanbod bekijkt, moet wel vaststellen dat de KBO het over een andere boeg moet gooien. Het is tijd voor een vernieuwende aanpak waarin meer ruimte is voor eigen initiatief, stelt de projectgroep. Niet voor iedereen hetzelfde, maar een aanbod op maat. De pijlers daaronder: gezondheid en bewegen, het aanleren van vaar- digheden en recreatie met een educatief tintje. Hans Straten: ‘Niet de bezigheid, maar het resultaat staat centraal. Zorg dus dat mensen er wat aan overhouden. De senior van nu hecht veel waarde aan vaardigheden en kennis.’ Ter illustratie beschreef hij een cursus bloemschikken. ‘Nu zitten onze leden vaak in een kring, met in het midden de cursusleidster. Iedereen doet haar precies na. De jonge senior trekken we met een ándere aanpak over de drempel. Zelf zit ik op een schilder- en tekencursus, waar het voorbeeld kopiëren nou juist niet de bedoeling is. Wel dat je je creativiteit de vrije loop laat. En als we om tien uur klaar zijn, dan

jan/feb 2016


33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75