This page contains a Flash digital edition of a book.
Onno Hoes, toenmalig burgemeester van Maastricht


huis wordt opgenomen, raak je opnieuw in een isolement.’ Jan Karel Bolleman dacht er ook zo over: ‘Toen ik een jonge homo was, wilde ik niet oud worden. Maar het ligt natuurlijk aan de plek en de omstandigheden waarin je verkeert. Het is vaak moeilijk om voor oudere homo’s mantelzorg te organiseren. Ikzelf ben nu niet meer bang om oud te worden, want ik heb inmiddels een vangnet opgebouwd.’


Roze Loper Voor zorginstellingen die positief omgaan met seksuele diversiteit gaat de Roze Loper uit, een initiatief van ANBO en COC Nederland. Zorg- centrum Sint Martinus In Weert kreeg het keurmerk al twee maal. Petra Smeets, senior teamleider bij Sint Martinus: ‘Wij zijn bezig met een cultuuromslag. Als een cliënt hier komt wonen, hebben wij een open gesprek over zijn of haar achtergrond. Maar dat betekent niet meteen dat een cliënt ‘uit de kast’ komt. We zijn wel hard bezig ons beleid zo aan te passen dat bewoners durven uitkomen voor hun sek- suele voorkeur. Wij zijn alert op hun signalen. Niet alleen de leidingge- venden, ook onze medewerkers moeten die omslag maken. Onder hen zijn er ook homo’s en lesbiennes, en zij ervaren in het hele zorgcen- trum een sfeer van openheid en acceptatie.’ In Sint Martinus wordt het probleem van de eenzame homoseksuele oudere onderkend. Dat is op zichzelf een positieve ontwikkeling. Maar er is nog een lange weg te gaan voor roze ouderen in een overwegend heteroseksuele omgeving zichzelf durven zijn.


Roze maatjes gezocht De in Maastricht opgerichte werkgroep Roze Plussers organiseert diverse activi- teiten om roze ouderen uit hun isolement te halen. Daarvoor is onder andere het Roze Maatjes Project opgezet. De vrijwil- liger (‘roze maatje’) zoekt contact met een roze oudere en probeert zo diens een- zaamheid te doorbreken, bijvoorbeeld door samen koffi e te drinken, een praatje te maken, een stukje te wandelen, samen te winkelen of naar een bioscoop of the- ater te gaan. Uiteraard wordt een roze maatje-vrijwilliger, zoals alle vrijwil- ligers in de zorg, gescreend op motivatie, geschiktheid en betrouwbaarheid. Ook worden cursussen aangeboden en evalu- atiemomenten georganiseerd. 


Wie ‘maatje’ wil worden, kan zich aanmelden bij COC Limburg, E: info@coclimburg.nl T: 0433-321 83 37.


december 2015 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75