This page contains a Flash digital edition of a book.
Roze ouderen TEKST: HERMAN POST • FOTO’S: MARCEL VAN HOOM


‘Ik kijk er niet naar uit naar een bejaardenoord te gaan. De strijd die je in je jeugd hebt moeten voeren, wil je niet opnieuw doormaken’ zei Onno Hoes, toen nog in zijn rol van burgemeester, bij de start van het Roze Maatjes Project’ in Limburg. In de provincie zijn allerlei initiatieven om te voorkomen dat oudere homoseksuelen in een isolement komen.


Terug in de kast MAAKT EENZAAM


O


udere homoseksuelen hebben vaak al een moeilijk leven gehad. In hun jonge jaren durfden zij nauwelijks voor hun seksuele geaardheid uit te komen. Als zij tenslotte toch ‘uit de kast’ kwamen, raakte in veel gevallen hun relatie met familie, kennissen, kinderen en partners


verstoord. Hebben ze eindelijk alles overwonnen, moeten ze soms op oudere leeftijd weer ‘terug in de kast’ omdat zij zich in de overwegend heteroseksuele wereld van de ouderenzorg niet geaccepteerd voelen.


Schrijnende gevallen In Limburg is nu het netwerk Roze Ouderen opgericht. Een initiatief van het COC Limburg, waarbij ook Roze 50+ Nederland en de oude- renbonden ANBO, KBO en PCOB zich hebben aangesloten. KBO Limburg sloot zich snel aan bij het netwerk en is voorloper bin- nen de KBO voor dit thema. Voorzitter Peter Spronck - als vader van een lesbische dochter, ervaringsdeskundige: ‘In 2010 kwam het onder- werp ter sprake op een studiemiddag met bestuur, leden van KBO Limburg, en enkele ervaringsdeskundigen. De vraag was: is dit een thema voor ons? Voor enkele bestuursleden had het onderwerp geen


prioriteit, maar de meerderheid zei ja.’ Jan Karel Bolleman, secretaris COC Limburg, zet de feiten op een rijtje: ‘Circa zes procent van de bevolking is homo- seksueel, lesbisch, biseksueel of trans- gender. Dit betekent dat Nederland op dit moment ruim 400.000 roze 50-plussers telt. Met de vergrijzing van de samen- leving wordt deze groep steeds groter. Iedere 20 minuten komt er een 50-plus- ser bij, iedere 6,5 uur een roze 50-plusser. Niet zelden hebben deze ouderen eerst een heteroseksuele relatie gehad, zijn getrouwd geweest en hebben kinderen gekregen. Er zijn schrijnende gevallen bekend van mensen die hebben gewacht met uit de kast te komen tot na het over- lijden van hun huwelijkspartner.‘


Opnieuw in een isolement Bij de start van het Roze Maatjes Pro- ject, afgelopen voorjaar in Maastricht, zei Onno Hoes, toen nog in zijn rol van burgemeester: ‘Mensen die niet roze zijn, moeten weten wat wij doormaken. Dat is geen makkelijk proces, maar je moet erdoorheen en je wordt er sterker van. Maar ik kijk er niet naar uit naar een bejaardenoord te gaan. De strijd die je in je jeugd hebt moeten voeren, wil je niet opnieuw doormaken. Hoe ouder mensen worden, des te moeilijker wordt het voor hen de schijn op te houden. Maar als je op leeftijd komt en in een verzorgings-


26


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75