This page contains a Flash digital edition of a book.
Wat is index atie van pensioen eigenlijk?


[BEURS OPEN] OVER MIJN PENSIOEN


NAAM: Jan Phillipson WOONPLAATS: Venray LEEFTIJD: 72 jaar BURGERLIJKE STAAT: gehuwd VOORMALIG BEROEP: begonnen als instrument- maker en geëindigd als bedrijfskundige GEPENSIONEERD SINDS: 1998 met vervroegd pensioen en per 2008 offi cieel gepensioneerd Pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Alliance PENSIOEN NETTO PER MAAND: ¤ 1.706,36 VERDER INKOMEN: AOW ¤ 730,18 NETTO-INKOMEN PARTNER: PGGM (Zorg en Welzijn) ¤ 34,79 + AOW ¤ 730,18 HUUR/HYPOTHEEK PER MAAND: rente afl ossing hypotheek ¤ 491,67 HET MOOISTE VAN GEPENSIONEERD ZIJN IS: De vrijheid om te doen wat je wilt (min of meer) HET MOEILIJKSTE VAN GEPENSIONEERD ZIJN IS: De steeds groter wordende fi scale discriminatie van ouderen: de werkenden krijgen de voordelen, maar de ouderen niet. Ik heb zelf een ruim pensioen (waar ik ook vijftig jaar voor gewerkt heb), maar ik zie hoe mensen met alleen een AOW of klein pensioen er steeds meer op achteruitgaan.


De laatste jaren stegen de kosten voor de zorg en daalden de prijzen van kleding en benzine. Kijken we naar alle uitgaven van Nederlanders, dan wordt het leven elk jaar iets duurder. Dat heet prijsinfl atie.


Door prijsinfl atie kunnen we elk jaar minder kopen met ons geld. Daarom verhogen veel werkgevers ieder jaar de lonen van werk- nemers. Dat heet loonindexatie. Voor gepensioneerden regelen de meeste pensioen fondsen ook indexatie, zodat u ondanks dat alles duurder wordt toch dezelfde dingen kunt kopen als het jaar ervoor. Let op: de pensioenfondsen verhogen onze pensioe- nen alleen als de prijzen of de lonen stijgen en alleen als het pensioenfonds genoeg geld heeft. Vanaf 2012 stijgen de lonen minder hard dan de prijzen. Belangrijker is dat veel Nederlandse pensioenfondsen niet genoeg geld in kas hebben. Daarom werd uw pensioen waarschijnlijk niet of slechts gedeelte- lijk verhoogd de laatste jaren. Omdat de prijzen wel ieder jaar stijgen, kunnen gepensioneerden dus steeds minder doen met hun pensioen.


De blonde vraag


RARE PENSIOENTAAL


De betekenis van het woord ‘unisekstafel’ is minder prikkelend dan je zou denken. Een uniseks tafel is namelijk een statistisch overzicht dat de sterftekans per leeftijd aangeeft over een bepaald tijdvak - onafhankelijk van het geslacht.


jan/feb 2016 25


'unisekstafel'


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75