This page contains a Flash digital edition of a book.
Pensioen TEKST: ERIK BECKERS, INGRID NIES


ONZE PENSIOEN- PAGINA’S


[PITTIGE PENSIOENKWESTIE]


Welke dekkingsgraad is van belang?


Als we bezorgd zijn over de toekomst van ons pensioen, gaat het vaak om de dekkingsgraad, de graadmeter voor de financiële situatie van pensioenfondsen.


D


ERIK BECKERS is hoofd van een juridische afdeling bij een grote financiële instelling. Hij spreekt vaak over pensioenen en schrijft er ook over, zoals in het boek Pensioen voor Dummies. Meer info: www.fpvi.nl


24


eze wordt berekend door alle bezit- tingen van een pensioenfonds te delen door alle pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden betaald. Maar er bestaan


verschillende soorten dekkingsgraden. Welke dekkingsgraad voor u van belang is, hangt af van uw interesse. Bent u geïnteresseerd in de kans op indexatie van uw pensioen op lange termijn? Wilt u de financiële situatie van pensioenfond- sen met elkaar vergelijken? Of wilt u weten hoe uw pensioenfonds er financieel voor staat? Voor de kans op indexatie van pensioen op lange termijn is de reële dekkingsgraad van belang. Een reële dekkingsgraad van 100 procent of hoger betekent dat er voldoende bezittingen zijn om alle pensioenen uit te betalen en om deze in de toekomst volledig te verhogen met de ver- wachte stijging van de prijzen of de lonen. Dan wordt uw pensioen volledig geïndexeerd.


Het vergelijken van de huidige financiële situ- atie van pensioenfondsen gebeurt met de DNB- dekkingsgraad. Deze wordt berekend op basis van uniforme rekenregels. Vooral de media gebruiken deze dekkingsgraad vaak. Er bestaat ook een DNB-beleidsdekkingsgraad, dat is een 12-maands- gemiddelde van de DNB-dekkingsgraad.


Het beste beeld van de financiële positie van een pensioenfonds biedt de marktwaarde-dekkingsgraad. Dat is een dekkingsgraad op basis van een marktrente die door een pensioenfonds zelf kan worden gekozen. Veel pensioenfondsen hanteren de marktwaardedekkingsgraad bij het vaststellen van het financiële beleid inzake bijvoorbeeld beleggingen.


VRAGEN OF IDEEËN?


Hebt u ook een blonde vraag of pittige pensioenkwestie? Of wilt u ook open laten zien hoe uw pensioen eruit- ziet? Laat het ons weten via nestor@uniekbo.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75