This page contains a Flash digital edition of a book.
Met de camper door Canada


14 UNIE KBO


De Unie KBO is de grootste senioren- organisatie met zo’n 200.000 leden. Wij zetten ons graag in voor de belangen van senioren.


Nestor is een uitgave van de Unie KBO, verschijnt 10 x per jaar. KBO-leden ontvangen Nestor gratis. Individueel lidmaatschap kost ¤ 28 euro per jaar. Afdelingslidmaatschap varieert. Informeer bij uw provinciale KBO.


VRAGEN? Voor vragen over uw lidmaatschap: neem contact op met uw provincie (adressen zie pag. 74)


LEDENSERVICE Tel. 0900-821 21 83 (¤ 0,10/min) van 09.30 - 12.30 uur Juridische en fi nanciële vragen: donderdag van 13.30 - 15.30 uur


WEBSITE www.kbo.nl


VOLG UNIE KBO OP FACEBOOK facebook.com/uniekbo


VOLG UNIE KBO OP TWITTER twitter.com/Unie_KBO


KBO-leden kunnen Nestor ook gratis lezen op tablet (zowel iPad als android). Download de Nestor-app.


REDACTIEADRES Postbus 325 5201 AH ‘s-Hertogenbosch nestor@uniekbo.nl


2


Laat de leden maar komen!


32 DE MACHT VAN HET GETAL S


amen zijn we sterker. In Den Haag maakt het nogal wat uit of je spreekt namens enkele duizenden ouderen, of uit naam van zo’n 300.000 senioren. Daarom maakten de KBO en PCOB in november ook wereldkundig dat wij elkaar zullen gaan versterken. Op dit moment zijn


wij druk bezig met de bijeenkomst met beide ledenraden eind maart waarin we belangrijke knopen zullen doorhakken. Ondertussen krijgt de werving van nieuwe leden een fl inke impuls. In december hebben we met onze collectieve zorgverzekering al veel nieuwe leden welkom mogen heten. Zij zijn vaak aangenaam verrast over de KBO. Want door de term ‘bond van ouderen’ voelen jonge senioren zich vaak niet met- een aangesproken. ‘Daar ben ik nog lang niet aan toe’, hoor ik regel- matig als ik op de 50PlusBeurs sta. ‘O, sorry, ik dacht dat u al 50 jaar was’, zeg ik dan quasi-onschuldig. Waarna ik vertel wat we allemaal doen, en hoe belangrijk het is dat mensen zich aansluiten. Want door de macht van het getal krijgen we wél dingen voor elkaar. Zo is het ons gelukt dat mensen zonder internet toch een papieren kopie krijgen van de Belastingdienst. En het gesprek dat we hadden met minister Asscher was hoopgevend voor onze koopkracht. Dus laten we met zijn allen op zoek gaan naar nieuwe leden. Dat kan heel eenvoudig. Zo vertellen leden mij vaak dat zij Nestor met trots doorgeven aan vrienden en beken- den. In het belang van alle senioren in Nederland: vraag hen lid te worden. We zullen elkaar hard nodig hebben het komend jaar!


Manon Vanderkaa Directeur Unie KBO


Boschjaar 52


De jonge senior hééft Wat moet hij bij een s


Jeroen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75