This page contains a Flash digital edition of a book.
KBO AFDELING: KBO Zeist BIJEENKOMST: leren internetbankieren LOCATIE: ABN-Amro in Zeist DATUM: 5 november 2015


[11.05 UUR]


[12.30 UUR]


echt beveiligd?’ Ja, nou en of. Er staat https voor de naam van de site en er is een slotje boven in het internetadres te zien. Ieder- een kan dus veilig bankieren deze morgen.


[11.25 UUR] Voor alle cursisten is vooraf al een testre- kening geopend, met daarop een tientje als eigen vermogen. Straks mogen de beta- lingen plaatsvinden, maar eerst moet wor- den ingelogd op de site van de bank. Dat kan met de e-dentifi er, een apparaatje dat samen met de handleiding is uitgedeeld, maar inloggen met een eigen identifi ca- tiecode kan ook. Tenminste, als er verbin- ding is. Maar die ontbreekt momenteel. De oplossing is simpel: de wifi -code staat op de beamer. Nu kan iedereen invoegen op de digitale snelweg. ‘Die wifi -code heb ik thuis toch niet nodig?, is de vraag die aan Patrick wordt gesteld. Dat klopt, dames en heren. Peter van der Arend tikt er lustig op los en ook Lia van Dijk doet mee.


[11.35 UUR] Het is nog steeds feest, dus de koffi e met een koekje wordt neergezet voor de cursisten. In de tussentijd zijn de cursis- ten met andere koek bezig: cookies. ‘Ik wil niet dat mijn cookie-verleden te zien is. Ook wil ik niet dat mijn bank- en pasnum- mer standaard op de site van de bank te zien zijn’, klinkt het in de cursuszaal tijdens het inloggen met de e-dentifi er. Volgens Patrick is dat geen probleem. ‘Want u staat altijd zelf aan het roer.’


[12.05 UUR] De bankzaken gaan vlotjes. Lia van Dijk heeft inmiddels binnen dit uur meerdere leermomenten achter de rug. ‘Er zijn blijkbaar simpele foef- jes om een adresboek aan te maken. Ook kun je een print maken van je bankoverzicht over een bepaalde periode. Dat wist ik allemaal niet’, zegt ze terwijl ze een betaalopdracht intikt. Ze maakt twee cursisten met een druk op de knop een euro rijker . Na deze betaling doet ze het nog een keer. ‘Er komt een euro jullie kant op. Wat zeg ik. Het zijn er zelfs twee. Het is niet veel, maar het komt wel uit een goed hart.’ Is dat even fi jn voor de medecursisten. Even later boeken zij het bedrag weer terug. Zo voorkom je scheve gezichten. Er is lol, maar even later is het weer een serieuze zaak. ‘Wat moet je doen als je vragen hebt? Mailen naar de help- desk? Of bellen?’ Volgens Patrick kan het allebei.


[12.30 UUR] De workshop zit erop. Broodjes, melk en even uitrusten staan nu op het menu. Lia van Dijk heeft wel trek na deze leerzame ochtend. Ze geeft ruiterlijk toe dat ze blijkbaar nog lang niet alles wist op het gebied van internetbankieren. Peter van den Arend pakt al snel zijn tas, want hij heeft andere verplichtingen. ‘Er zijn heel veel dingen die ik binnenkort aan mijn eigen cursisten kan vertellen. De praktische stappen die ik hier heb geleerd, zijn gemakkelijk over te brengen aan mijn cursisten.’ 


OOK LEREN


INTERNETBANKIEREN? Wilt u ook graag hulp krijgen bij het leren internetbankieren ? Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde fi liaal van uw bank.


jan/feb 2016


13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75