This page contains a Flash digital edition of a book.
Djela apostolska 9. poglavlje http://74.53.88.18/~sda/biblija/glava.php?gid=1028&prijevod=sve
Djela A ja ću mu kojim si išao, Apostolska Ananija poñe, Djela I odmah otpade
apostolska pokazati, posla me da djela 9,17 uñe u kuću, apostolska od očiju
9,16 koliko mu valja progledaš i položi mu ruke i 9,18 njegovijeh kao
trpjeti za ime napuniš se kaza: ` Saule, krljušt, i odmah
moje." Duha Svetoga. brate moj, progleda, i
Djela I poñe Ananija Djela I odmah mu s Gospodin je taj ustavši krsti se.
apostolska i uñe u kuću, i apostolska očiju spade koji me je poslao Djela I pošto pojede
9,17 metnuvši ruke 9,18 nešto kao to je Isus, koji ti apostolska okrijepi se; i bi
na njega i ljuske te on se prikazao na 9,19 Savle nekoliko
reče: "Savle progleda pa cesti kojom si dana s učenicima
brate, usta, krsti se išao, da bi ti koji bijahu u
Gospodin Isus, pronašao ponovo
koji ti se javi Djela i uzevši hrane, vid i da bi bio
Damasku.
na putu, kojim apostolska okrijepi se. ispunjen Svetim Djela I odmah po
si išao, posla 9,19 Nekoliko dana Duhom. ` apostolska zbornicama
me, da provede s Apostolska Neke vrste opni 9,20 propovijedaše
progledaš i da učenicima u djela 9,18 padoše mu Isusa da je on
se napuniš Damasku. odmah s očiju i sin Božij.
Duha Svetoga." Djela te odmah on nanovo Djela A svi koji
Djela I odmah apostolska stade po zadobi vid. On apostolska slušahu divljahu
apostolska spadoše s očiju 9,20 sinagogama tad primi 9,21 se i govorahu:
9,18 njegovih kao propovijedati krštenje nije li ovo onaj
ljuske, i Isusa, da je Apostolska i kad bi što gonjaše u
progleda, i on Sin Božji. djela 9,19 objedovao, on Jerusalimu one
ustavši pokrsti Djela Koji ga god povrati snage. koji spominjahu
se. apostolska slušahu, izvan On provede ime ovo, i ovdje
Djela Tada je jeo i 9,21 sebe nekoliko dana s
zato doñe da ih
apostolska okrijepio se. govorahu: učenicima iz
povezane vodi
9,19 Onda ostade "Nije li ovo Damaska,
glavarima
svešteničkijem.
još nekoliko onaj koji je u Apostolska i bez sustezanja,
dana s Jeruzalemu djela 9,20 on proglašavaše Djela A Savle se
učenicima, koji istrebljivao po *sinagogama apostolska većma siljaše i
su hili u sve koji Ime da je Isus Sin 9,22 zabunjivaše
Damasku. ovo prizivlju,pa i ovamo Božji. Jevreje koji živeu Damasku,
Djela I odmah je po zato došao da Apostolska Svi oni koji ga dokazujući da je
apostolska sinagogama ih okovane djela 9,21 očekivaše ovo Hristos.
9,20 propovijedao odvede pred ostajaše
Isusa, da je on velike zaprepašteni i Djela A kad se navrši
Sin Božji. svećenike? govoraše: ` Nije apostolska podosta dana,
Djela A svi, koji su Djela Savao pak, li on taj koji je,
9,23 dogovoriše se
apostolska slušali, čudili apostolska sve silniji, u Jeruzalemu,
Jevreji da ga
9,21 su se i govorili: 9,22 zbunjivaše proganjao sve
ubiju.
"Nije li ovo Židove koji one koji zazivahu Djela Ali Savle
onaj, koji je prebivahu u to *ime? I ne apostolska doznade njihov
gonio u Damasku bijaše li došao, 9,24 dogovor; a oni
Jerusalemu dokazujući: samo zbog toga čuvahu vrata dan
one, što su "Ovo je Krist! da ih vezane u i noć da bi ga
zazivali ime lance odvede ubili;
ovo, i ovamo je Djela Pošto je *velikim
došao zato, da apostolska minulo svećenicima? `
Djela A učenici ga
apostolska uzeše noću i
ih svezane vodi 9,23 podosta Apostolska Ali, Saul se sve 9,25 spustiše preko
glavarima vremena, djela 9,22 više potvrñivaše zida u kotarici.
svećeničkim?" odluče Židovipogubiti ga, i zbunjivaše
Djela A Savao je bio židovske
Djela A kad doñe Savle
apostolska sve silniji i Djela ali Savao stanovnike
apostolska u Jerusalim,
9,22 zbunjivao je apostolska dozna za Damaska
9,26 ogledaše da se
Židove, koji su 9,24 njihov naum. dokazujući da
pribije uz
stanovali u Nadzirahu i Isus zaista
učenike; i svi ga
Damasku, vrata danju i bijaše *Spasitelj.
se bojahu, jer ne
vjerovahu da je
dokazujući, da noću da bi ga Apostolska Bijaše proteklo učenik.
je Isus Krist. pogubili, djela 9,23 jedno prilično
Djela A kad se navrši Djela ali ga učenici dugo vrijeme,
Djela A Varnava ga
apostolska podosta dana, apostolska noću uzeše i kad se Židovi
apostolska uze i dovede k
9,23 dogovoriše se 9,25 preko zidina složiše da ga
9,27 apostolima, i
Židovi, da ga oprezno ubiju.
kaza im kako na
putu vidje
ubiju. spustiše ukošari. Apostolska Saul doznade za Gospoda, i kako
Djela Ali Savao djela 9,24 njihovu urotu. mu govori, i kako
apostolska doznade tu Djela Kad je Savao Išli su dotle da u Damasku
9,24 zasjedu apostolska došao u su čuvali vrata slobodno
njihovu; a oni 9,26 Jeruzalem, grada, dan i noć, propovijeda ime
su čuvali vrata gledao se da bi ga mogli Isusovo.
dan i noć, da bi pridružiti ubiti. Djela I bijaše s njima i
ga ubili. učenicima, aliga se svi Apostolska Ali, jedne noći, apostolska ulazi u Jerusalim
Djela A učenici ga bojahu: nisu djela 9,25 njegovi učenici 9,28 i izlazi i
apostolska uzeše noću i vjerovali da je ga uzeše i slobodno
9,25 spustiše ga učenik. spustiše niz zid pripovijedaše
preko zida u u jednoj korpi. ime Gospoda
košari. Isusa.
3 of 5 27/12/2008 22:35
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141
Produced with Yudu - www.yudu.com