This page contains a Flash digital edition of a book.
Ivan 1. poglavlje http://74.53.88.18/~sda/biblija/glava.php?gid=999&prijevod=sve
Tražilica
adventisti.info
Traženi izraz:
Uspordi prikaz svih prijevoda
Ivan Šarić
Kršćanska sadašnjost
Tomislav Dretar
Daničić-Karadžić (srpski)
IVAN 1. POGLAVLJE
Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ivan Šarić Kršćanska Sadašnjost Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ivan U početku bijaše Ivan U početku bijaše Ivan U početku bijaše Riječ, Jovan U početku bješe
1,1 Riječ, i Riječ, bijaše u 1,1 Riječ i Riječ bijaše u 1,1 i riječ bijaše okrenuta 1,1 riječ, i riječ bješe u
Boga, i Bog bijaše Boga i Riječ bijaše k Bogu, i Riječ bijaše Boga, i Bog bješe
Riječ. Bog. Bog. riječ.
Ivan Ova bijaše u početku Ivan Ona bijaše u početku Ivan Bijaše ona u početku Jovan Ona bješe u početku
1,2 u Boga 1,2 u Boga. 1,2 okrenuta k Bogu. 1,2 u Boga.
Ivan Sve je po njoj postalo, Ivan Sve postade po njoj i Ivan Sve bi putem nje, i Jovan Sve je kroz nju
1,3 i bez nje ništa nije 1,3 bez nje ne postade 1,3 ništa od onog što bi, 1,3 postalo, i bez nje
postalo, što je ništa. Svemu što ne bi bez nje. ništa nije postalo što
postalo. postade Ivan U njoj bijaše *Život i je postalo.
Ivan U njoj bijaše život, i Ivan u njoj bijaše život i 1,4 život bijaše svjetlost Jovan U njoj bješe život, i
1,4 život bijaše Svjetlost 1,4 život bijaše ljudima ljudima, 1,4 život bješe vidjelo
ljudima. svjetlo; Ivan i svjetlost sijaše u ljudima.
Ivan Svjetlost zasvijetli u Ivan i svjetlo u tami 1,5 tminama, i tmine ju Jovan I vidjelo se svijetli u
1,5 tami; ali tama ga ne 1,5 svijetli i tama ga ne nisu nikako obuhvaćale 1,5 tami, i tama ga ne
obuze. obuze. . obuze.
Ivan Poslan je bio čovjek Ivan Bi čovjek poslan od Ivan Bi jedan čovjek poslan Jovan Posla Bog čovjeka po
1,6 od Boga, kojemu 1,6 Boga, ime mu Ivan. 1,6 od Boga; njegovo ime 1,6 imenu Jovana.
bijaše ime Ivan. Ivan On doñe kao svjedok bijaše Ivan . Jovan Ovaj doñe za
Ivan Ovaj doñe za 1,7 da posvjedoči za Ivan On doñe kao svjedok, 1,7 svjedočanstvo da
1,7 svjedočanstvo, da Svjetlo da svi vjeruju 1,7 za svjedočiti svjetlosti, svjedoči za vidjelo
svjedoči za Svjetlost, po njemu. da ti povjeruješ putem da svi vjeruju kroza
da svi vjeruju po njega. nj.
njemu. Ivan Ne bijaše on Svjetlo,1,8 nego - da posvjedoči Ivan On ne bi svjetlost već Jovan On ne bješe vidjelo,
Ivan On ne bijaše za Svjetlo. 1,8 trebaše svjedočiti 1,8 nego da svjedoči za
1,8 Svjetlost, nego da svjetlosti, vidjelo.
svjedoči za Svjetlost. Ivan Svjetlo istinsko koje1,9 prosvjetljuje svakog Ivan Riječ bijaše istinska Jovan Bješe vidjelo istinito
Ivan Svjetlost istinita, koje čovjeka doñe na 1,9 svjetlost koja, dolazeći 1,9 koje obasjava
1,9 prosvjetljuje svakoga svijet; u svijet, osvijetli svakoga čovjeka koji
čovjeka, doñe na svakog čovjeka. dolazi na svijet.
svijet. Ivan bijaše na svijetu i1,10 svijet po njemu Ivan On bijaše u svijetu, i Jovan Na svijetu bješe, i
Ivan Na svijetu bijaše, posta i svijet ga ne 1,10 svijet bi po njemu, i 1,10 svijet kroza nj posta,
1,10 svijet je po njemu upozna. svijet ga nije i svijet ga ne pozna.
postao; i svijet ga nije prepoznao.
spoznao. Ivan K svojima doñe i Jovan K svojima doñe, i1,11 njegovi ga ne Ivan On je došao na svoje 1,11 svoji ga ne primiše.
Ivan K svojima doñe, i svoji primiše. 1,11 vlastito dobro, a
1,11 ga ne primiše. Ivan A onima koji ga njegovi ga nisu primili. Jovan A koji ga primiše1,12 dade im vlast da
Ivan A svima, koji ga 1,12 primiše podade moć Ivan Ali, onima koji su ga budu sinovi Božiji,
1,12 primiše, dade vlast, da postanu djeca 1,12 primili, onima koji koji vjeruju u ime
da budu djeca Božja. Božja: onima koji vjeruju u njegovo njegovo,
Onima, koji vjeruju u vjeruju u njegovo *ime, on je dao moć
ime njegovo, ime, postati djecom Jovan Koji se ne rodiše od
Ivan Koji nijesu roñeni od Ivan koji su roñeni ne od Božjom.
1,13 krvi, ni od volje
tjelesne, ni od volje
1,13 krvi, ni od volje 1,13 krvi, ni od volje Ivan Oni nisu roñeni iz muževlje, nego od
tjelesne, ni od volje tjelesne, ni od volje 1,13 *krvi, ni iz volje puti Boga.
muževlje, nego od muževlje, nego - od tjelesne ni iz volje
Boga. Boga. čovjekove, već iz Jovan I riječ postade tijelo
Božje. 1,14 i useli se u nas punoblagodati i istine; i
vidjesmo slavu
1 of 4 27/12/2008 22:44
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84
Produced with Yudu - www.yudu.com