This page contains a Flash digital edition of a book.
Ivan 3. poglavlje http://74.53.88.18/~sda/biblija/glava.php?gid=1001&prijevod=sve
Ivan Oni otidoše k Ivanu i Ivan Doñoše Ivanu i rekoše krstiti. Jovan Jer još ne bijaše
3,26 rekoše mu: "Učitelju, 3,26 mu: "Učitelju, onaj 3,24 Jovan bačen u
onaj, koji je na drugoj koji s tobom bijaše s Ivan Ivan, naime, još ne tamnicu.
obali Jordana bio kod onu stranu Jordana i 3,24 bijaše bačen u
tebe i za koga si ti za kojega si ti zatvor. Jovan Tada postade raspra
svjedočio, evo on krsti, svjedočio - on eno Ivan A, zametnu se jedna 3,25 meñu učenicima
i svi idu k njemu." krsti i svi hrle k 3,25 rasprava koja se Jovanovijem iJevrejima oko
Ivan Ivan odgovori: "Ne njemu. ticala *očišćenja čišćenja.
3,27 može čovjek ništa Ivan Ivan odgovori: "Nitko sukobi jednog Židova
primati, ako mu nije 3,27 ne može sebi uzeti Ivanovim učenicima. Jovan I doñoše k Jovanu i
dano s neba. ništa ako mu nije Ivan Oni doñoše naći 3,26 rekoše mu: Ravi!onaj što bješe s
Ivan Vi mi sami morate dano s neba. 3,26 Ivana i reče mu: ` tobom preko Jordana,
3,28 posvjedočiti da sam Ivan Vi ste mi sami Rabbi, onaj koji za koga si ti
rekao: 'Ja nijesam 3,28 svjedoci da sam bijaše s tobom s one
Krist, ja sam poslan rekao: `Nisam ja strane Jordana, onaj
svjedočio, evo on
samo pred njim.' Krist, nego poslan kojemu si ti
kršćava, i svi idu k
posvjedočio, evo ga njemu.
Ivan Tko ima zaručnicu, sam pred njim.` takoñer krstiti i svi Jovan Jovan odgovori i reče:
3,29 zaručnik je. Prijatelj Ivan Tko ima zaručnicu, idu k njemu. ` 3,27 ne može čovjek ništa
zaručnikov, koji stoji i 3,29 zaručnik je. A prijatelj
sluša ga, radošću se zaručnikov, koji stoji Ivan Ivan im dade ovaj
primati ako mu ne
raduje glasu uza nj i sluša ga, 3,27 odgovor: ` Jedan si
bude dano s neba.
zaručnikovu. Tako se klikće od radosti na čovjek ne može ništa Jovan Vi sami meni
je sada i moja radost glas zaručnikov. Ta se dodijeliti preko 3,28 svjedočite da rekoh:
ispunila. moja radost upravo onoga što mu je ja nijesam Hristos,dano s *neba. nego sam poslan
Ivan On se mora uvećati, a ispunila.
3,30 ja se umanjiti, Ivan On treba da raste, a Ivan Vi sami, vi ste mi
pred njim.
3,28 svjedoci da sam vam Jovan Ko ima nevjestu
Ivan Tko dolazi odozgo, 3,30 ja da se umanjujem. ja rekao: Ja, ja 3,29 ženik je, a prijatelj
3,31 stoji nad svima; tko je Ivan Tko odozgor dolazi, nisam *Krist, već ženikov stoji i sluša
sa zemlje, zemaljski je 3,31 on je iznad sviju; tko sam onaj koji je bio ga, i radošću raduje
i govori zemaljski. Tko je sa zemlje, poslan pred njim. se glasu ženikovu.
dolazi s neba, stoji zemaljski je i
nad svima. zemaljski govori. Tko Ivan Onaj koji ima
Ova dakle radost
3,29 suprugu jest suprug; moja ispuni se.
Ivan On svjedoči, što je dolazi s neba, on je glede prijatelja Jovan Onaj treba da raste,
3,32 vidio i čuo, a nitko ne iznad sviju: suprugova, on se 3,30 a ja da se
prima svjedočanstva Ivan što je vidio i čuo - za nalazi ondje, on umaljujem.
njegova. 3,32 to svjedoči, a sluša njega i glas
Ivan Nasuprot tko prima svjedočanstva supružnikov
Jovan Koji odozgo dolazi
3,33 svjedočanstvo njegova nitko ne ispunjava ga
3,31 nad svima je; koji je
njegovo, stim prima. radošću. Takva je
sa zemlje od zemlje
potvrñuje, da je Bog Ivan Tko primi njegovo moja radost, ona je
je, i govori od
istinit. 3,33 svjedočanstvo, savršena.
zemlje; koji dolazi s
neba nad svima je.
Ivan Jer od Boga poslani potvrñuje da je Bog Ivan Treba ona narasti, ja
3,34 govori riječi Božje, jer istinit. 3,30 se moram smanjiti.
Jovan I što vidje i ču ono
3,32 svjedoči; i
Bog ne daje Duha na Ivan Uistinu, onaj koga Ivan Onaj koji dolazi svjedočanstva
mjeru. 3,34 Bog posla Božje riječi 3,31 odozgo iznad je njegova niko ne
Ivan Otac ljubi Sina i dao govori jer Bog Duha svega. Onaj koji je prima.
3,35 mu je sve u ruke ne daje na mjeru. sa zemlje zemaljski
njegove. Ivan Otac ljubi Sina i sve je i govori na način
Jovan Koji primi njegovo
zemaljski. Onaj koji 3,33 svjedočanstvo,
Ivan Tko vjeruje u Sina, ima 3,35 je predao u ruku dolazi s *neba potvrdi da je Bog
3,36 život vječni; a tko ne njegovu. istinit.
vjeruje Sinu, neće Ivan Tko vjeruje u Sina, Ivan svjedoči o onome što
vidjeti života, nego 3,36 ima vječni život; a tko 3,32 je vidio i što je čuo, i
Jovan Jer koga Bog posla,
gnjev Božji ostaje na neće da vjeruje u nitko ne prima
3,34 onaj riječi Božije
njemu." Sina, neće vidjeti njegovo svjedočenje.
govori: jer Bog Duha
ne daje na mjeru.
života; gnjev Božji Ivan Onaj koji prima
ostaje na njemu. 3,33 svjedočenje njegovo Jovan Jer otac ljubi sina, i
priznaje da je Bog 3,35 sve dade u ruke
istinit. njegove.
Ivan Naime, onaj kojeg je Jovan Ko vjeruje sina, ima
3,34 Bog poslao govori 3,36 život vječni; a ko ne
riječi Božje, koji mu vjeruje sina, neće
daje Duha bez mjere. vidjeti života, negognjev Božij ostaje na
Ivan Otac voli Sina i sve njemu.
3,35 mu je predao u ruku
njegovu.
Ivan Onaj koji vjeruje u
3,36 Sina ima *život
vječni; onaj koji se
ne pokori Sinu neće
vidjeti života, već
gnjev Božji ostaje na
njemu. `
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje
3 of 3 27/12/2008 22:44
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84
Produced with Yudu - www.yudu.com