This page contains a Flash digital edition of a book.
Marko 8. poglavlje http://74.53.88.18/~sda/biblija/glava.php?gid=966&prijevod=sve
Tražilica
adventisti.info
Traženi izraz:
Uspordi prikaz svih prijevoda
Ivan Šarić
Kršćanska sadašnjost
Tomislav Dretar
Daničić-Karadžić (srpski)
MARKO 8. POGLAVLJE
Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ivan Šarić Kršćanska Sadašnjost Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Marko U one dane bilo je Marko Onih se dana opet Marko U one dane, kad on Marko U to vrijeme, kad
8,1 opet veliko mnoštvo 8,1 skupio silan svijet. 8,1 bijaše ponovo jedno 8,1 bijaše vrlo mnogo
naroda skupa i nije Budući da nisu veliko mnoštvo i naroda i ne imadijahu
imalo što jesti. Tada imali što jesti, kako ono ne imaše šta jesti, dozva Isus
dozva k sebi učenike dozva Isus učenike što jesti, Isus pozva učenike svoje i reče
svoje i reče im: pa im reče: svoje učenike i reče im:
Marko "Žao mi je naroda. Marko "Žao mi je naroda im: Marko Žao mi je naroda, jer
8,2 Već tri dana stoje 8,2 jer su već tri dana Marko ` Žao mi je tog 8,2 već tri dana stoje kod
kod mene i nemaju uza me i nemaju 8,2 mnoštva, jer evo već mene i nemaju ništa
što, jesti. što jesti. tri dana kako su jesti.
Marko Ako ih pustim da idu Marko Ako ih otpravim ostali kod mene i
8,3 gladni kući, klonut 8,3 gladne njihovim nemaju što jesti.
Marko I ako ih otpustim
8,3 gladne kućama
će na putu; jer su kućama, klonut će Marko Ako ih otpustim njihovijem, oslabiće
neki od njih došli putom. A neki su 8,3 gladne, klonut će na putu; jer su mnogi
izdaleka." od njih došli iz usput, a ima ih koji od njih došli izdaleka.
Marko Učenici njegovi daleka. su došli iz daleka. ` Marko I odgovoriše mu
8,4 odgovoriše mu:, Marko Učenici mu Marko Njegovi mu učenici 8,4 učenici njegovi:
"Odakle da uzme tko 8,4 odgovore: "Otkuda 8,4 odgovoriše: ` Gdje otkuda ćemo uzeti
kruha ovdje u bi ih tko ovdje u pronaći kako ih hljeba ovdje u pustinji
pustinji, da ih pustinji mogao nasititi kruhom ovdje da ih nahranimo?
nasiti?" nahraniti kruhom? u pustinji? ` Marko I zapita ih: koliko
Marko On ih zapita: "Koliko Marko On ih zapita: Marko On ih pitaše: ` 8,5 imate hljebova? A oni
8,5 imate kruhova?" Oni 8,5 "Koliko kruhova 8,5 Koliko kruhova imate kazaše: sedam.
odgovoriše: imate?" Oni vi? ` ` Sedam. `,
"Sedam." odgovore: "Sedam. rekoše oni. Marko I zapovjedi narodu da8,6 posjedaju po zemlji; i
Marko Tada zapovjedi da Marko Nato zapovjedi Marko I on zapovjedi uzevši onijeh sedam
8,6 narod posjeda po 8,6 mnoštvu da 8,6 mnoštvu da se opruži hljebova i hvalu davši,
zemlji, onda uze posjeda po zemlji. po zemlji . Potom on prelomi, i dade
sedam kruhova, I uze sedam uzme sedam kruhova učenicima svojijem da
zahvali, prelomi ih i kruhova, zahvali, i, nakon što je razdadu; i razdadoše
dade ih učenicima razlomi i davaše zahvalio, on ih narodu.
svojim, neka ih svojim učenicima razlomi i dade svojim
iznesu pred narod, i da posluže. I učenicima da ih Marko I imahu malo ribica; i
iznesoše ih. poslužiše mnoštvu. ponude njima. I oni 8,7 njih blagoslovivši reče
Marko Imali su i nekoliko Marko A imali su i malo ih ponudiše mnoštvu.
da i njih razdadu.
8,7 ribica. On ih 8,7 ribica. Blagoslovi i Marko Bijaše takoñer i Marko I jedoše, i nasitiše se,
blagoslovi i dade ih njih te reče da i to 8,7 nekoliko malih riba. 8,8 i nakupiše komada što
iznijeti. posluže. Isus izgovori nad preteče sedam
Marko Jeli su i nasitili se. Marko I jeli su i nasitili njima blagoslov i
kotarica.
8,8 Od komadića, što su 8,8 se. A od preteklih reče im da i njih Marko A onijeh što su jeli
bili preostali, ulomaka odniješe takoñer ponude. 8,9 bijaše oko četiri
podigoše još sedam sedam košara. Marko Oni jeñaše i biše hiljade. I otpusti ih.
košarica. Marko Bilo ih je oko četiri 8,8 nasićeni. I pokupiše Marko I odmah uñe u lañu s
Marko Bilo ih je oko četiri 8,9 tisuće. Tada ih komade koji 8,10 učenicima svojijem, i
8,9 tisuće. I otpusti ih. otpusti, ostadoše: sedam doñe u okolinekošara; Dalmanutske.
Marko Odmah uñe u lañicu Marko a sam sa svojim
8,10 s učenicima svojim i 8,10 učenicima odmah Marko a, njih bijaše oko Marko I iziñoše fariseji, i
ode u okolinu uñe u lañu i ode u 8,9 4.000. Potom Isus 8,11 počeše se prepirati s
Dalmanute. kraj dalmanutski. njih otpusti, njim, i kušajući gaiskahu od njega znak
s neba.
1 of 4 27/12/2008 22:56
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66
Produced with Yudu - www.yudu.com