This page contains a Flash digital edition of a book.
Marko 7. poglavlje http://74.53.88.18/~sda/biblija/glava.php?gid=965&prijevod=sve
Tražilica
adventisti.info
Traženi izraz:
Uspordi prikaz svih prijevoda
Ivan Šarić
Kršćanska sadašnjost
Tomislav Dretar
Daničić-Karadžić (srpski)
MARKO 7. POGLAVLJE
Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ivan Šarić Kršćanska Sadašnjost Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Marko Potom se nañoše Marko Skupe se oko njega Marko *Farizeji i nekoliko Marko I skupiše se oko njega
7,1 kod njega farizeji i 7,1 farizeji i neki od 7,1 pismoznanaca došlih 7,1 fariseji i neki od
neki književnici, pismoznanaca koji iz Jeruzalema književnika koji bijahu
što su bili došli iz doñoše iz sakupiše se kod došli iz Jerusalima.
Jerusalema. Jeruzalema. Isusa. Marko I vidjevši neke od
Marko Oni opaziše, kako Marko I opaze da neki Marko Oni vidješe da 7,2 učenika njegovijeh da
7,2 su neki od učenika 7,2 njegovi učenici jedu 7,2 njegovi učenici nečistijem, to jest
njegovih objedovali kruh nečistih, to uzimaju svoj objed neumivenijem, rukama
nečistim, to jest jest neopranih *nečistim rukama, tj. jedu hljeb, ukoriše ih.
neopranim rukama. ruku. a da ih nisu oprali . Marko Jer fariseji i svi Jevreji
Marko A Farizeji i uopće Marko A farizeji i svi Marko Naime, farizeji, kao i 7,3 ne jedu dok ne umiju
7,3 Židovi ne jedu, a 7,3 Židovi ne jedu ako 7,3 svi Židovi, ne jedu, a ruku do lakata, držeći
da prije ne operu prije temeljito ne da nisu brižljivo oprali se onoga što im je
svoje ruke, držeći operu ruke; drže se ruke, po privrženosti ostalo od starijeh;
običaje starih. predaje starih. predaji od starih; Marko I kad doñu s pazara,
Marko Kad doñu s trga ne Marko Niti s trga što jedu Marko vraćaj ući se s 7,4 ne jedu dok se ne
7,4 jedu ako prije ne 7,4 ako prije ne operu. 7,4 tržnice, oni nisu jeli a umiju; i još mnogo
operu. Tako ima Mnogo toga još ima da nisu izvršili ima što su primili te
još mnogo drugih što zbog predaje odrješenja; a ima drže: peru čaše i
običaja, što su drže: pranje čaša, mnogo drugih žbanove i kotlove i
primili te drže: vrčeva i lonaca. naslijeñenih klupe.
pranje čaša, vrčeva postupaka kojima su
i kotlova. Marko Zato farizeji i7,5 pismoznanci privrženi: ritualna Marko A potom pitahu ga
Marko Tada ga upitaše upitaju Isusa: pranja čaša, vrčeva i
7,5 fariseji i književnici:
7,5 farizeji i "Zašto tvoji učenici pladanja.
zašto učenici tvoji ne
žive kao što nam je
književnici: "Zašto ne postupaju po Marko Farizeji i pismoznance ostalo od starijeh,
se učenici tvoji ne predaji starih, nego 7,5 zapitaše tada Isusa: nego jedu hljeb
drže predaje starih, nečistih ruku ` Zašto tvoji učenici neumivenijem
nego jedu nečistim blaguju? ne postupaju rukama?
rukama?" Marko A on im reče: sukladno predaji
Marko On im odgovori: 7,6 "Dobro prorokova starih, već uzimaju
Marko A on odgovarajući reče
7,6 "Zgodno je Izaija Izaija o vama, svoj objed nečistim
7,6 im: dobro je
rekao o vama licemjeri, kad rukama? `
prorokovao Isaija za
vas licemjere, kao što
licemjerima u napisa: Ovaj me Marko On im reče: ` Izaija je pisano: ovi ljudi
Pismu:, Ovaj me narod usnama 7,6 je dobro prorokovao usnama me poštuju, a
narod štuje samo časti, a srce mu je glede vas, licemjeri, srce njihovo daleko
usnama, a srce je daleko od mene. jer, pisano je: Ovaj stoji od mene.
njegovo daleko od me narod štuje
mene. Marko Uzalud me štuju7,7 naučavajući nauke - usnama ali u svom Marko No zaludu me poštuju
Marko Uzalud me poštuje, uredbe ljudske. *srcu daleko je od
7,7 učeći naukama,
7,7 nauka je njegova mene;
zapovijestima
ljudskijem.
samo čovječja Marko Napustili ste Marko uzalud mi drže obred.
ustanova. 7,8 zapovijed Božju, adržite se predaje 7,7 jer nauk koji Marko Jer ostaviste
Marko Zapovijed Božju ljudske. naučavaju samo je
7,8 zapovijesti Božije, a
7,8 ostavljate, čvrsto ljudska odredba.
držite običaje ljudske,
pranje žbanova i čaša;
se držite čovječjih Marko Još im govoraše: Marko Vi stavljate po strani i druga mnoga takova
ustanova. Pranje 7,9 "Lijepo! Dokidate 7,8 zapovijed Božju i činite.
vrčeva, čaša i Božju zapovijed da privrgavate se
drugo tako što biste sačuvali svoju ljudskoj predaji. ` Marko I reče im: dobro
činite toliko." predaju. 7,9 ukidate zapovijestBožiju da svoj običaj
sačuvate.
1 of 4 27/12/2008 22:57
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66
Produced with Yudu - www.yudu.com