This page contains a Flash digital edition of a book.
AgroFood www.agrofood.ro  Nr. 5 Decembrie 2016 - Ianuarie 2017 REVISTÅ DE SPECIALITATE PENTRU AGRICULTURÅ ªI INDUSTRIA ALIMENTARÅ


Concursurile de la expozi]ie seteaz\ tendin]ele


în industria alimentar\


BUSINESS TREND: Fabrica Javier Camara din Ia[i export\ echipamente zootehnice în Estul Europei


GASTROPAN 2017: Emil Dumitru, pre¿edinte PRO AGRO> „Viitorul agriculturii române[ti trebuie


MARSAT A INVESTIT UN MILION EURO ÎN UTILAJE AGRICOLE, ÎN 2016


RÅZVAN COMAN (ACAR): „SUNTEM MARI EXPORTATORI DE MIERE DE CALITATE, DE POLEN ªI DE PROPOLIS“


PRODUSELE ALIMENTARE ROMÂNEªTI – „ARMA SECRETÅ“ A MILITARILOR DE ELITÅ


PATRU CICLURI DE PRODUCºIE, LA CENTRUL MULTICROP DUPONT PIONEER DIN SEVILLA


BROT MANUFACTUR – SAVOARE NEMºEASCÅ PE PLAIURI ROMÂNEªTI


EXEMPLARE DE PÅSÅRI RARE LA O FERMÅ DIN DÂMBOVIºA


Ionu¡ OLTEANU, administrator AgroMad Crops:


Culturile de toamnå – salvarea fermierilor în anii seceto¿i


„Viitorul agriculturii române[ti trebuie s\ se inspire din modelul francez”s\


FERMA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15