This page contains a Flash digital edition of a book.
www.pieszyce.pl GMIN GM


GMINA F


FAIA R P RP AYPLAY


ISSN 1425 - 0535 Rok XXII Nr 1 (261) Ranking najbogatszych


i najbiedniejszych gmin w Polsce Gmina Pieszyce coraz wyżej w rankingu zamoż- nych gmin w Polsce. Na stronie www.samorzad.pap. pl ukazało się najnowsze zestawienie najbogatszych i najbiedniejszych samorządów.


Ministerstwo Finansów co roku publikuje wskaź- niki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczegól- nych gmin (wskaźnik G). Podstawą wyliczeń resortu finansów na 2017 r. były dane o finansach gmin za 2015 r. Wskaźnik gminny Gg, który odzwierciedla dochód podat- kowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju, oszacowano w tym roku na 1 596,67 zł. W Gminie Pieszyce wynik ten równy jest 1052,62 zł, co daje nam 1482 miejsce w rankingu na 2478 gmin. - Bardzo cieszy mnie tak wysoka pozycja naszej gminy w ran- kingu – komentuje Dorota Konieczna – Enozel, burmistrz Pieszyc. – Przed dwoma laty


Gmina Pieszyce zajmowała ostatnie miejsce w tym ran- kingu. Bardzo solidnie pracuję nad rozwojem naszej gminy i nad jej pozytywnym wize- runkiem, bo dzięki temu sta- jemy się atrakcyjni zarówno dla inwestorów, jak i miesz- kańców. Przed nami wiele dobrych inwestycji i działań, dzięki którym Gmina Pieszyce powinna piąć się w tym ran- kingu systematycznie w górę. Dochody najbogatszej gminy w Polsce, Kleszczowa, są ponad 80-krotnie większe od wpływów podatkowych najbiedniejszego samorządu - Radgoszczy. Trzy lata wcze- śniej różnice te były jeszcze większe, prawie 100-krotne.


(red.)


styczeń 2017 wydawana od 1994 r. WOŚP 2017 - dwóch gospodarzy


wieży na Wielkiej Sowie! Bardzo zaskakująco zakończyła się tegoroczna aukcja WOŚP, podczas której można było wylicy- tować wieżę na najwyższym szczycie Gór Sowich. Aukcja zakończyła się rekordową kwotą 5400 zł, a nowym-starym gospodarzem wieży zostali Państwo Edyta i Grzegorz Tomkiewiczowie. I gdy wydawało się, że temat już jest zamknięty - szef dzierżoniow- skich wolontariuszy dostał ciekawą propozycję.


- Zadzwoniła do mnie Pani


z firmy Cooper Standard z Dzierżoniowa z następującą propozycją. Pracownicy firmy zrobili „zrzutę” i chcą zostać współgospodarzem wieży na rok 2017 po wpłaceniu takiej samej kwoty! Walczyli o wieżę do ostatnich chwil. Byłem bardzo zaskoczony. Musiałem skontaktować się z Panią Bur- mistrz Pieszyc i zwyciężczynią licytacji czy wyrażają zgodę na takie rozwiązanie i odpowiedź była bardzo pozytywna - rela- cjonuje Jarosław Rudnicki, szef sztabu WOŚP. - Cieszę się bardzo, że licy- tacja w tym roku miała taki


przebieg. – komentuje Dorota Konieczna- Enozel, burmistrz Pieszyc. – Gratuluję Państwu Edycie i Grzegorzowi Tomkiewi- czom trzeciej wygranej z rzędu, a także pracownikom Cooper Stan- dard woli walki. 1 maja zapra- szam Państwa na szczyt po odbiór Tytułu Honorowego Gospodarza Wieży na Wielkiej Sowie! Tym samym wieża dla


WOŚP „zarobiła” 10 800 zł! A przez najbliższy rok będzie miała dwóch gospodarzy - Państwa Edytę i Grzegorza Tomkiewiczów oraz dzielną załogę Cooper Standard z Dzierżoniowa. Dziękujemy! (red.)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8