This page contains a Flash digital edition of a book.
Mieli skaitytojai,


„Tiesos“ kolektyvas sveikina visus skaitytojus su Šv. Kalėdomis ir ateinančiais Naujaisiais Metais! Dėkojame jums už jūsų palaikymą ir ištikimybę. Tik jūsų dėka „Tie-


sa“ tapo lyderiu tarp Jungtinėje Karalystėje (JK) leidžiamų lietuviškų leidinių, o portalas Tiesa.com – skaitomiausias tarp visų internetinių naujienų portalų, skirtų lietuvių išeivių auditorijai. Šiemet bendrovei „Baltic Media Ltd“ buvo išskirtiniai metai.


Pasitikdami didžiąsias žiemos šventes dažnas mūsų stabtelime, įvertiname bėgantį laiką, išsakome lūkesčius ateičiai. Tai metas, kai šeimose ir bendruomenėse jaučiamės ypatingai – geresni, pakantesni, labiau susitelkę.


Linkiu, jog šis bendrystės ir gerumo jausmas lydėtų Jus ir Jūsų artimuosius sėdant prie šventinio Kūčių stalo. Tegul Šv. Kalėdos neša tikėjimą ir viltį į Jūsų šeimas ir bendruomenes. Tegul Naujieji metai būna geri ir sėkmingi mūsų Tėvynei – Lietuvai.


Laimingų Šv. Kalėdų ir


sėkmingų Naujųjų 2017-ųjų metų! Asta Skaisgirytė


Lietuvos ambasadorė Jungtinėje Karalystėje


„Tiesa“ atšventė įspūdingą sukaktį – aštuntąjį gimtadienį, o netrukus pasikeitė ir įmonės savininkai. Naujoji „Tiesos“ vadovė – informacijos viešinimo srityje ilgiau


nei dešimtmetį dirbanti Dovilė Mockuvienė. Šiuo metu ji taip pat užima Lietuvos komercijos rūmų Jungtinėje Karalystėje (LCCUK) viceprezidentės pareigas, aktyviai prisideda prie gausaus JK veikiančių lietuvių organizacijų projektų rato. „Mūsų svarbiausias tikslas – ir toliau likti pagrindiniu naujienų


portalu Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems lietuviams. Dar daugiau dėmesio skirsime lietuvių bendruomenių veiklai JK bei gilinsimės ir sieksime padėti spręsti vietos lietuvių didžiausias problemas. Ypatingas dėmesys bus skiriamas „Brexit“ procesui. Kviečiu sekti „Tiesos“ nau- jienas internete, „Facebooke“ ir skaityti nemokamą savaitinį laikraštį, kuris platinamas ambasadoje Londone, lietuviškose parduotuvėse ir didžiosiose metro stotyse“, – sakė D. Mockuvienė. Laukiame jūsų dėmesio, nuomonių ir pasiūlymų ir ateinančiais, 2017-aisiais metais. Jaukių bei prasmingų švenčių ir laimingų ateinančių Ugninio Gaidžio metų!


Su pagarba – komanda


Mieli tautiečiai,


Šventasis Raštas liudija, kad Dievas žmogų sukūrė pa- gal savo paveikslą ir panašumą (plg. Pr 1, 27). Žmogus panašus į Dievą savo nemirtinga siela, kūryba ir laisve. Pradžios knygoje skaitome, kad žmogui neužteko būti kūriniu, nors ir kilniausiu, mylimiausiu – jis pano- ro pats tapti Dievu. Nepajėgęs to noro įvykdyti, žmogus sugriovė visą dieviškąją tvarką. Žmogus nenorėjo būti žmogumi. Kad atstatytų dieviškąją tvarką, pats Dievas tapo žmogumi. Jėzus Kristus moko mus, kaip gyventi autentišką oraus žmogaus gyvenimą.


„Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes re- gėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos“ (Jn 1, 14).


Kviečiu per šias Šv. Kalėdas giliau pažinti Dievą, tapusį vienu iš mūsų – Jėzų iš Nazareto.


Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų!


Kun. Petras Tverijonas


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24