This page contains a Flash digital edition of a book.
Dzień Edukacji Narodowej


W czwartek 13 października br. na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce – Doroty Koniecz- nej-Enozel, przedstawiciele i pracownicy placówek oświatowych licznie zebrali się w Centrum Kultury w Pieszycach, gdzie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1, Przedszkola Publicznego nr 2, Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek, Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym oraz Zespołu Szkół Niepublicznych przy Sudeckim Centrum Zdrowia. Podczas spotkania z rąk Doroty Koniecznej-Enozel nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce otrzymały: Magdalena Skrzypczak, Bożena Mozolewska i Anna Mazurek ze Szkoły Podstawowej nr 1, a także Patrycja Piergies i Elżbieta Oleszczuk z Przedszkola Publicznego nr 2. Tego dnia gratulacje otrzymali również Wojciech Cilindź, Małgorzata Zajączkowska, Anna Mazurek i Patrycja Piergies, którzy w kolejnym stopniu awansu zawodowego uzyskali kwalifikację nauczyciela mianowanego. Nauczycielem dyplomowanym została Agnieszka Smołucha – Chodowiec.


Obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetnił występ bie- lawskiej grupy Erato. Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzymy wielu, wielu sukcesów!


(red.) Złote Gody w Gminie Pieszyce Mszą Świętą rozpoczęły się tegoroczne uroczy-


stości związane z 50-leciem pożycia małżeńskiego 21 par z Gminy Pieszyce. Po modlitwie Jubilaci zostali zaproszeni na uroczystości do Miejskiej Biblioteki


- Przeżyć 50 lat razem to wielki dar, który niejednokrotnie przeplatany jest dobrymi i złymi momentami. Cieszę się, że dzi- siaj mogłam wręczyć 21 parom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i osobiście złożyć życzenia i gratulacje na Wasze ręce. Jesteście przykładem dla wielu młodych ludzi, którzy dopiero


Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach, gdzie burmistrz Dorota Konieczna - Enozel wręczyła parom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.


wkraczają w życie małżeńskie. Dziękuję Jubilatom za piękną miłość - mówiła Dorota Konieczna-Enozel, burmistrz Pieszyc. Dla Jubilatów przygotowany został recital Pauliny


Berlińskiej. (red.) 3


Drogi Kliencie Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce!


Teraz sprawy meldunkowe oraz te związane z wydawaniem dowodów osobistych i Urząd Stanu Cywilnego znajdziesz na parterze budynku przy ul. Kościuszki 2. Numery telefonów pozostały bez zmian.


To początek działań, aby ułatwić dostęp do miejsc, gdzie musicie stawić się osobiście. W planach jest także zlokalizowanie na parterze innych ważnych dla Was wydziałów.


- Jesteście przykładem dla wielu młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają w życie małżeńskie. Dziękuję Jubilatom za piękną miłość – mówiła w trakcie uroczystości Dorota Konieczna-Enozel


nr 10 (258) / 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8