This page contains a Flash digital edition of a book.
Klub Aktywizacji Zawodowej „Na tropie pracy’’


Klub Aktywizacji Zawodowej „Na tropie pracy”


został założony w marcu 2016 r. przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach. Powstanie Klubu zostało podyktowane koniecznością stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób z terenu Gminy Pieszyce w poszukiwaniu zatrudnienia. Członkami KAZ są klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach oraz mieszkańcy Pieszyc i okolic. W spotkaniach dotychczas uczestniczyło 38 osób z czego 21


osób podjęło już zatrudnienie. Klub „Na tropie pracy” oferuje: • porady planowania dalszej drogi zawodowej, • pomoc w przygotowaniu życiorysów zawodowych, listów motywacyjnych i innych dokumentów potrzebnych przy poszu- kiwaniu pracy, • diagnozę sytuacji zawodowej i życiowej klienta, ustalenie jego kompetencji, kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, • informację na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy, trendów zawodowych, wymogów ze strony pracodawców oraz umiejętności i kompetencji wymaganych na konkretnych stanowiskach pracy itp., • dostęp do aktualnych ofert pracy możliwość korzystania z


telefonów, faksu, kopiarki, komputera i Internetu, • wszechstronne wsparcie w trudnej sytuacji bezrobocia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w każdy czwar- tek od godziny 9:00 do 10:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach, ul. Kopernika 124, tel. kontaktowy (74) 836 52 45.


(OPS)


„Gazeta Pieszycka” - Pismo Samorządu Mieszkańców


2


Wydawca: Urząd Miejski, 58-250 Pieszyce, ul. T. Kościuszki 2, tel. 74 836 54 87, www. pieszyce. pl; um@pieszyce. pl


Skład i druk: Drukarnia IMAGE,


58-250 Pieszyce, Bratoszów 24, tel. /fax 74 836 90 38, biuro@imagedrukarnia. pl


Nakład: 1500 egz. Redakcja:


redaguje zespół


Siedziba redakcji: 58-250 Pieszyce, ul. T. Kościuszki 2, tel. 74 836 72 47; fax 74 836 72 30, promocja@pieszyce.pl


Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skracania dostarczanych materiałów oraz nadesłanej korespondencji. Za treść ogłoszeń redakcja i wydawca nie odpowiadają.


INFORMACJA


Burmistrz Pieszyc informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pieszycach do publicznej wiadomości wywieszony został wykaz: 1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz


najemców, 2. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie prze-


targowym i bezprzetargowym, 3. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 4. lokali użytkowych.


Filia MBP-CK w Rościszowie tętni życiem


Czy jest coś lepszego od pysznej, pachnącej, a do tego samodzielnie upieczonej drożdżówki - to rozkosz muro- wana. W chłodny, piątkowy wieczór dnia 14.10.2016r. w rościszowskiej bibliotece było wesoło, gwarno i wręcz gorąco. Działo się tak za sprawą organizowanych warsztatów kulinarnych: „Wspólne pieczenie – dzieci i my”.


Można powiedzieć, że to dzieci były


głównymi bohaterami naszego spotkania, gdyż właśnie spod ich rąk wychodziły piękne bułeczki, rogaliki i zgrabnie skręcane chałeczki. Bułeczki przybierały różne inne kształty jakie tylko dziecięca wyobraźnia może podpowiedzieć. By wypieki jeszcze bardziej były kuszące dzieci przy pomocy rodziców, dziadków i babć sprytnie nadziewały owe pysznym serkiem i Nutellą. Nie mogło się obyć oczywiście jak to przy pieczeniu bez rozkosznego w wykonaniu dzieci oblizywania paluszków i łyżeczek bo przed nadzianiem należy przecież spróbować jak to smakuje. Pieczenie słodkości odbywało się w możliwie jak najszybszym tempie, gdyż przygotowanych drożdżówek była niesamowita ilość a chętnych do degustacji również nie brakowało. Dużo


by pisać i opowiadać o tym jakże udanym wieczorze, najbardziej cieszy radość i wspaniała zabawa dzieci i dorosłych oraz to, że w Rościszowie nie ma miejsca na nudę – zapraszamy do biblioteki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom


a przede wszystkim Pani Ani, która wspaniale wprowadziła nas w tajniki pysznych wypieków i jak sama mówi... to dopiero początek.


MBP-CK w Pieszycach


Niedawno otwarta filia MBP-CK w Rościszowie już pęka w szwach i oferuje mieszkańcom ciekawe przedsięwzięcia


Mieszkanie+ w Pieszycach?


Gmina Pieszyce złożyła swoją aplikację do programu „Mieszkanie +”, którego celem jest budowa mieszkań dla obywateli. Jest to program startujący i dziś nie są jeszcze znane wszystkie szczegóły, ale władze gminy liczą, że Gmina uczestnicząc w tym programie będzie mogła wybudować nowe mieszkania komunalne na wynajem.


- Gmina Pieszyce złożyła swoją aplikację do programu


i zgłosiła dwie lokalizacje, które poprzez jego realizację w części zaspokoją potrzeby naszych mieszkańców i miasta - komentuje Dorota Konieczna – Enozel, burmistrz Pieszyc. - Obserwujemy coraz większe zainteresowanie osiedlaniem się w naszym mieście, nowe lokalne są niezwykle potrzebne. W ciągu ostatnich 20 lat nie udało się w gminie wybudować ani jednego mieszkania komu- nalnego. Kolejka rodzin oczekujących na mieszkanie to dzisiaj około 80 rodzin.


Jedna ze wspomnianych lokalizacji znajduje się


w centrum Pieszyc, natomiast druga zaplanowna jest w Pieszycach Dolnych.


(red.)


nr 10 (258) / 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8