This page contains a Flash digital edition of a book.
www.pieszyce.pl GMIN GM


GMINA F


FAIA R P RP AYPLAY


ISSN 1425 - 0535 Rok XXII Nr 10 (258) Potrójne wyróżnienie dla „Muzeum Góry Sowie - Region Sudety”


Podczas tegorocznych Prezentacji Dzierżoniowskich Muzeum Góry Sowie Region Sudety mieszczące się Kamionkach zdobyło aż dwie nagrody i wyróżnienie – za „Stworzenie miejsca, w którym jest krzewiona historia wszystkich dziedzin kultury”, wyróżnienie dla organizacji pozarządowej – Smok Biznesu 2016, a także nagrodę dla Aktywnej Organizacji Pozarządowej 2016.


październik 2016 wydawana od 1994 r.


Nasze działania są bardzo podobne, a tylko współpracując ze sobą możemy dotrzeć do szerszej publicz- ności. Chcemy szczególnie zainte- resować młode pokolenia naszych mieszkańców, by miało skąd czerpać wiedzę na temat swoich przodków. W muzeum można obejrzeć


maszyny, narzędzia rolnicze, jak również urządzenia gospodarstwa domowego czy pamiątki po zakła- dach włókienniczych. Organizacja prezentuje się przy okazji dni miast i pikników, wszystko po to, by wyjść z historią na ulicę do drugiego czło- wieka.


Muzeum czynne jest od ponie-


działku do soboty w godz. 8.00 -13.00 (Kamionki 12, 58-250 Pieszyce), a także w niedzielę po wcześniejszym uzgodnieniu odwie- dzin. Osoby, które posiadają w swoich zasobach skany dokumentów lub zdjęcia proszone są o kontakt: muzeumsudety@gmail.com.


(red.)


Zdzisław Maciejewski (od lewej) i Józef Przeorek odbierają wyróżnienie dla organizacji pozarządowej – Smoka Biznesu 2016


Laureaci tegorocznej edycji konkursu


Muzeum Góry Sowie Region Sudety działa zaledwie od dzie- si ęciu miesięcy, a już zostało dostrzeżone i docenione przez kapitułę konkursową podczas XXII Prezentacji Dzierżoniowskich. - Postanowiliśmy pokazać się podczas Prezentacji Dzierżoniowskich, gdyż wiedzieliśmy, że jest to wydarzenie, które przyciąga wielu mieszkańców naszego powiatu, którzy nie wiedzieli dotychczas o naszym istnieniu – komentuje Józef Przeorek, właści- ciel i założyciel Muzeum Kamionki Region Sudety. - Zaprezentowaliśmy eksponaty, które są w muzeum, a także w pieszyckiej Izbie Pamięci – dodaje Zdzisław Maciejewski. -


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8