This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


Haranghy géza Hódmezővásárhely


déVa Vára


Most is hallom síró dalát, még zúgja, zúgja a fájó balladát; süvít, csapong, a vár ősi szegletén a nyugtalan lélek, a mostoha szirti szél. Ő jár itt, a Mester, kövei kőhöz, mint Hold az esti csendhez, ma is úgy tapadnak, asszonya porától, ím, áll a vár, falakhoz simulnak a lelkek, őrzik ma is az örök szerelmet.


Száz évek szelleme szendereg ez ősi váron, itt tengernyi kín, keserű álom süvölt, üvölt, pergő homokszemeket kavarva s kísértetek árnyai suhannak örök nyugalmat akarva, hol a nem múlás kínja ráng, s tátong, mint mély üreg, a holtak s szellemeik között. Ím, Kőműves Kelemen;


letépve leplét, őrjöng, üvölt, arca torz maszkká csontosul –. Állj, kocsis, állj! Ne hozd asszonyom! Ne hozd! Elvesztem örökre szerelmét! És sír és jajgat és áll a tűz, és ég, és ég, és pergő homokszemek és fehér mész fogadják magukba asszonya drága porát, mely kitölt majd minden üreget, magas falak felett így kötnek kőhöz követ.


Tizenkét kőműves itt bolyong, s a vén falak, a vakolat, a vár alatt s a vár fokán


mesélnek mind, és újra fáj, amint elsuhan egy árnyék, a régi regék ezüsgombú barkaágainál


s ím, itt suhan és újra fáj, és áll a vár, és áll a vár!


a VErsEt a költő ElőadásábaN Is mEgHallgatHatJák a HoNlapuNkoN www.vasarhelyilatohatar.hu Film- és Hangtár


http://www.vasarhelyilatohatar.hu/index.php/rovatok/film-es-hangtar/152-haranghy-geza-deva-vara 52


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66