This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


Orosz-magyar műfordításai, versei többek között a Vásárhelyi Látóhatárban is megje- lentek. A vásárhelyi beszéd hangzása 1900- 1970 között című tanulmánya az Írások vá- sárhelyi nyelvön 2016-ban megjelent könyv- ben olvasható, melynek egyben társszer- kesztője is.


kovács antal "Torontálvásárhely, ahol én születtem (1947), Hódmezővásárhely testvérvárosa, az egész településünk arról a környékről lett betele- pítve. 35 évvel ezelőtt az ausztrálok segít- ségével, kitelepedési vízummal költöztünk Ausztráliába a feleségemmel." Több magyar költő versét zenésítette meg, előadásával segíti a magyar kultúra ápolását.


kovács katalin Szobrászművész


kovács lászló Költő, író, a Muzslyai Újság szerkesztője, Szerbiában, Muzslyán él. Több verseskötete jelent meg.


kovács szabina A Klauzál Gábor Általános Iskola tanára, köl- tő, helytörténész


kőszegfalvi Ferenc Helytörténész, könyvtáros


id. markó károly (Lőcse, 1793. november 23.[1] – Villa di Lappeggi, Itália, 1860. november 19.) ma- gyar festő, 1840-től a Magyar Tudományos Akadémia tagja. id. Markó Károly neve a ma- gyar művészettörténetbe, mint a tájképfesté- szet megteremtője vonult be. Korának sem- milyen festészeti irányzata nem térítette el a maga által választott úttól. Művészete a 17. és 18. századi heroikus történelmi festésze-


tére épült. Tájképei idilli hangulatú, klasszi- kus kultúrát megjelenítők. 1. Korábban születését 1791. szeptem-


ber 25-re datálták Geri Ádám. „Talált esz- tendők”. HVG 2011 (21), 40. o. , ami valójá- ban korán elhunyt testvérbátyja születésé- nek dátuma. Forrás: https://hu.wikipedia. org /wiki /Mark%C3%B3_K%C3%A1roly_ (fest%C5%91,_1793%E2%80%931860) Letöltés ideje: 2016. 11.20.


Ünnep nóra


Hódmezővásárhelyen született 1990-ben. Jelenleg Budapesten élő alkotó. Évek óta publikál a Librarius.hu-n. Verseket 17 éves kora óta ír.


Wilhelm József 1970-ben született a németországi tübingenben. A vajdasági Doroszlón él. Tör- ténelemtanárként dolgozik Zomborban és környékén. Szabad idejében művelődésszer- vezéssel foglalkozik. Irodalomkedvelő. Kö- zépkorúként kezdett verseket, novellákat, is- meretterjesztő cikkeket írni. Írásait felvidé- ki (Szőrös Kő), magyarországi (Spanyolnát- ha, Napút, Vásárhelyi Látóhatár), vajdasági (Kilátó, Sikoly) irodalmi folyóiratok, újságok (Családi Kör, Magyar Szó, Dunatáj, 7 Nap, Képes Ifjúság, Bácsország) online folyóirat- ok (Kartc, szegedilap, zEtna) közölték/közlik. Több antológia társszerzője (Herceg János Centenáriuma, Az akácosnál balra, Az önis- meret művészei I.–II., Szeged Effekt 2, Karc – az utolsó ecsetvonás, Üzenet a másvilág- ra – Hommage a Tömörkény).


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66