This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár a HaJlítHatatlaN


Erős vagyok, szívós, nyakas, mint a rugóban élő vas, mint üllő, kit életre kelt kalapács keményen nevelt, szikrákat munkára fogva, füstölgő parazsat fonva.


Madárszárny vagyok, hűs, éles hasított levegőre éhes, felhőtetőt seprő páros, pengetestű mutatványos, - táncol, pörög a Föld szélén -


az Ég billeg szárnya végén.


Dőlt kévékre szemet vető, magokra éhező malomkő vagyok, ki egyedül vájja önsúlyát, kergeti, rágja, szavát álmaiba őrli,


el nem szórja, el nem csépli…


Vállat vetek minden vállnak, szolgahitű szabadságnak hajlongó, magányos gőgnek, kegyosztóknak, - meg nem törnek - mert erős vagyok, szívós, nyakas, mint a rugóban éledő vas.


dani Imre Hódmezővásárhely


akINEk lElkE… Akinek lelke


lakik most bennem, vak lett, s valódi


vakká tett engem. Akinek szíve


szorít most bennem, bánata felnőtt, fölnevelt engem.


Akinek kenyere javát megettem, sarokba szorulva éhezik bennem.


Az, aki teheti, adjon hát ennem, szerető tenyerén


tartson meg engem!


47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66