This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár BENÁK KATALIN a CsENd útJa Stefánia Szoborpark Őszi Tárlat 2016. Budapest


szefogással, a Honvédelmi Minisztérium – Magyar Honvédség, a civil szféra, a művészek és az üzleti élet együttműködésének eredményeként megvalósult Stefánia Szoborpark állandó kiállításainak célja a ma- gyarországi köztéri szobrászat megújítása. A kortárs magyar szobrászművészet legfrissebb törekvéseit nagyméretű alkotásokkal bemutató Tavaszi


és Őszi Tárlatok választási lehetőséget kínálnak a települések döntéshozóinak, hogy igényes és változatos művek kerülhessenek köztereinkre. Emellett szellemi izgalmat, vizuális élményt és művészi környezetet je- lentenek a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ látogatói számára is.


A jeles szobrászok alkotásai között találjuk Kovács Katalin hódmezővásárhelyi szobrász Csend című mű-


vét is, mely egy meditatív élmény hatására született. Az élménytől a szobor létrejöttéig tartó útról Kovács Katalin szobrászművész így vall: "Eredetileg egy teljesen zárt kompozíció indított el, amely mögött egy paradox gondolat állt: a befelé


fordulás nem az elzárkózást akarja idézni, hanem ellenkezőleg, megnyílást hordoz magában. Ez a parado- xon talán formailag is érzékelhető, ugyanis a mintázás során a zárt tömeg elképzelés átalakult, így kelet- keztek az üregek, melyek valóban – igazat adva Henry Moor-nak – "éppen úgy hordozhatnak formai je- lentést, mint a szilárd tömeg".


A munkafolyamat közben egyre inkább elvonatkoztatva a szimmetrikus váztól, és az emberi alak "tu-


dott" formáitól, egy aszimmetrikus forma kezdett kibontakozni. Engedtem, hogy a forma vezessen, de min- dig az ellenőrző tudat kíséretében. A végtagok egymásba kapcsolódnak, illetve látszólag "eltűnnek" (fej, alkar, lábfej), de formai megköze-


lítésből – új egységek keletkezésében – az emberi forma minden részlete jelen van. Ami érdekességet jelentett a mintázás során, hogy a váz nem pusztán a megszokott "tartó" szerepében


volt jelen – a felrakott anyag alatt elrejtve –, hanem az alakulandó forma szerves részeként is. Ily módon több helyen "saját anyagában" (drót, fa) mutatkozott. Azonban a későbbi kivitelezés lehetőségeit átgondolva, teljesen elvonatkoztattam a váz lététől és egye-


dül csak a formára összpontosítottam. (Tulajdonképpen kettő szobor képe volt jelen egy munkadarabon belül, amiket próbáltam átlátni, és egymástól függetleníteni.)


A kivitelezés során, ahol a formát gipszbe vittem át, a gipsz negatívval való szembesülése jelentett nagy


élményt. Egy új forma született, új felülettel. Látványa egészen megigézett, annyira, hogy majdnem le- mondtam a pozitív forma viszontlátásáról. Mindenesetre tény, hogy a még mechanikusan végzett kivitelezés során is, a különböző fázisokon ke-


resztül átvitt formánk, számos meglepetést tartogathat, ami felé mindenképp nyitottnak kell lenni, mert új ötleteket, gondolatokat ébreszthet.


43 a rendkívül impozáns Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ parkjában széleskörű társadalmi ösz-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66