This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


E LAPSZÁMUNK SZERZŐI — IDÉZETT ALKOTÓK —


albert-lőrincz márton Egyetemi docens, költő, a Hargita megyei Karcfalván született 1951. december 10-én. Családja Gyergyószentmiklósra költözött, így gyergyói lett. Itt érettségizett. A kolozsvá- ri Babes-Bolyai Tudományegyetemen szerzett bölcsészdiplomát, majd ugyanitt doktori foko- zatot. 1977-ben Marosvásárhelyre költözött. Jelenleg is itt él. A marosvásárhelyi Sapientia EMTE oktatója. Verseskötetei:


Mondom magamnak, 1997. Csíkszereda, Önszorgalmi jegyzőkönyv, 2016. MEK, Itt állok, 2016. MEK.


Benák katalin Szerkesztő, újságíró


Dani imre Író, költő, társadalomkritikus, zeneszerző és előadó, középiskolai tanár


Dr. Domokos Tamás Nyugalmazott muzeológus, malakológus


Haranghy Géza 1948. október 11-én született Tompán. Hódme- zővásárhelyen él, a helyi Kárász József Irodal- mi és az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör tag- ja.


Első versei az Accordia Kiadó Hó ezüst antoló- giájában jelentek meg 2004-ben. Önálló kötetei: Volt egyszer egy mikulás. Mese. 2008. Ki volt Hüm Brek?Meseregény. 2012. Szavak szárnyán.Versek. 2012. Levelek – szélben. 2016. Megjelenés folyóiratokban: Kláris. Irodalmi - kulturális folyóirat


4


Föveny, a Csongrádi Faludy György Irodal- mi Műhely havi irodalmi lapja Vásárhelyi Látóhatár- kulturális - társadalmi folyóirat internetes portálokon. Díjak, elismerések: Szárnypróbálgatók országos pályázatán ezüst oklevél


Kárász-díjas (kétszer) Krúdy Díszoklevél Tolnay 100. pályázat különdíjasa


Haranghyné anka Festő, alkotó


Hódmezővásárhelyen született 1954-ben. Családnak készült rajzaimon férjem, Alfonz Mucha szecessziós stílusát vélte felfedezni 2009. év végén, ekkor születtek az általam elnevezett „Kalapos virágportrék”. Tanulmányaimat a Vásárhelyi ArtPagony Művészettörténeti Önképzőkörben, a Dombóvári KINVA Art Akadémia tagjakén folytatom. Tanárom; Nagy Krisztián festőmű- vész. Tagja vagyok a Mártélyi Képzőművészeti Szabadiskolának, tanárom Bányai Béla fes- tőművész. Szegedi szakmai képzés, amatőr képző- és iparművészeti csoportban; tanárom Dóri Éva szobrászművész. Az ország különböző területein nyolc önálló és több csoportos kiállításom volt. Elismerés: Lucien Herve Kamera Klub Ref- lexiók pályázat festő kategória I. helyezés 2016.


Fenyvesi Félix lajos (szül. 1946.) költő, író, újságíró


Földesi Ferenc (1935-2016) Középiskolai tanár, a Bethlen Gábor Gimnázium egykori igazgatója. Kutatási területe: pedagógia, nyelvészet, társadalom.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66