This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár 31. Tóth Ferencné (1996): A társadalmi fejlődés néhány kérdése 1944–1948 között. In: JUHÁSZ, A. (szerk.):


története és népélete. ─ Mindszent Város Önkormányzata, p. 267─268. Mindszent. 32. Partizán lesz.


33. Ex verbis Bozó Sándor és Vida Mihály 34. Szegeden, 1925. március 27-én kelt „Elisabetha Hajós” számára kiállított „orvostudori oklevél” hátulján található 111/1947.


kgy. sz. a. kihirdetés, illetve ex verbis. 35. Szegedi megyei bíróság P. 21 821/1953/2. számú ügyiratának csatolmánya.


36. Marton Istvánné (1996): Időrend. In: JUHÁSZ, A. (szerk.): Mindszent története és népélete. ─ Mindszent Város Önkormány- zata, p. 628–632.. Mindszent. Ex verbis Kiss Flóriánné. 37. Kuncsaftja voltam. 38. „Doki” korrektségére, praktikusságára, didaktikus egyenességére jellemző az a történet, amely velem esett meg még egye-


temista koromban. Az elméleti fizika előadáson – tavasz lévén – feltűnően sokan hiányoztak, amely tényt toleranciája ellenére sem hagyhatott szó nélkül Dr. Berencz Ferenc, az Elméleti Fizika Tanszék docense. A hiányzók indexének aláírását/szemeszterük elisme- rését orvosi igazoláshoz kötötte a tanár úr. Mivel én is sáros voltam, felugrottam „Doki” Bolyai János nevét viselő kollégiumunkkal szembeni rendelőjébe, azzal a céllal, hogy tőle tanácsot kérjek, netán csalóka igazolást szerezzek. Doki mosolyogva hallgatta végig a történetem, majd értetlenségének adott hangot: – Mi a probléma? Beteg voltál? – Nem! – feleltem


– Mivel töltötted el azt az egy órát? – tudakolta Doki. – Kacsáztam, kavicsot pattintottam a Tiszán. – válaszoltam. – Na, látod! Fizikai problémával foglalkoztál. Nem is akármilyen alibid van! Sok sikert! Majd gyere fel, ha rendezted a dilemmát! Másnap 9 óra előtt – „Doki” tanácsával felvértezve – helyet foglalok a tanár úr ajtaja előtt, és türelmesen várom megérkezését. A


fogadalmi templom harangjai alig szólalnak meg, már nyikorogva nyílik a folyosó bejárati ajtaja. Szobája előtt illedelmesen köszön- töm a tanár urat, aki szemkontaktussal és fejének elegáns biccentésével jelezi, hogy akceptálta jelenlétemet, majd kinyitja, majd be- csukja maga mögött az ajtót. Most Berencz tanár úr algoritmusa szerint felbontja leveleit, tájékozódik a szakirodalom legújabb cikkei felől, majd 9 óra 30-kor kinyitja az ajtót és behív. Alig jutok a szoba közepéig, megszólal a telefon. Újra kint vagyok a folyosón. Ha- marosan újra behív. A fél évem vesztésének Demoklész kardjával a fejem felett eldadogom mondókámat. Csönd. A tanár úr hossza- san rám néz szúrós világoskék szemével, majd tekintetét elkapja. Néhány secundumig gondolataiba merülve lógatja fejét. Álla cso- kornyakkendőjén pihen. Az idő újra megindul. A szerény és hihetetlen memóriájú tanár úr végül megtöri a csendet. – Kérem az inde- xét! Aláírom, mert becsületes. – mondja lakonikusan, de joviálisan, szívem dobogását újraindító hangon. Kezem gyorsan rátalál a bal belső zsebemben lapuló fekete borítású leckekönyvre. Rövid lapozás és az index már a tanár úr asztalán fekszik, aki kézjegyével el- látja. Hálálkodásra nincs lehetőségem, mert a tanár úr foghegyről viszontlátást kíván és szemérmesen elfoglalja magát. A folyosón va- gyok. Talán nem is lábamon, hanem a szárnyamon kerültem ki. „Doki” csak mosolyog, amikor beállítok hozzá, és elmesélem a sike- res kimenetelű audienciát. Az orvostudomány, a gyógyszertudomány szavunk nem utal vissza e tudományok eredeti gyökerére, a természetre, és nem mutat


kapcsolatot a fizikával. Ezzel szemben görög ϕΰση[fiszi] természet szó bukkan fel többek között az angol physic/orvosság, physician/ orvos és physicist/fizikus szavakban.


39. МЮЗ a gyártó cég mozaikszóval (З= завод= gyár,üzem), ц= цена=ár, копейка=kopejka, медьх= réz, sárgaréz, rézötvözet 40. Aradszky László előadásában a dal az 1966. évi februári Top 10 listán a 7. lett. Az Ifjúsági Magazin Top10 listája a hazai pop-


zene történetében úttörő. A lajstromot a monori József Attila Gimnázium diákjai állították össze. Harsány szövegéből egy részlet: […] A táskarádió, ritmusdáridó/Hejj-hó, oly csábító./ Gyere kiabálni, nyáron élni jó […]


41. KOVÁCS ISTVÁN (2015): Hódmezővásárhelyi életrajzi kalauz. 500 év – 2700 név. Hódmezővásárhely.


42. Berkesi Antal (*1874–†1938) Budapesten Képzőművészeti Főiskolát végzett (1889–1899), Párist, Bécset és Münchent meg- járt; tájak és utcák festésére specializálódott festőművész. 43. Vas Lajosné Domokos Mária közlése. 44. Kosóczky Józsefné Dr. Hajós Erzsébet temetési értesítője. 45. Kiss Flóriánné közlése.


Mindszent


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66