This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


9. A család személyazonossági igazolójegyei alapján. 10. Nicholas II. of Russia – New Word Encyclopedia 11. A Hajós család mobilitását jelzi a hagyaték töredékében található fényképek készítésének települései: Budapest, Csíkszereda,


Előpatak (híres háromszéki fürdőhely, ma Vîlcele), Graz, Gyöngyös, Hódmezővásárhely, Mindszent, Nagyvárad, Nyíregyháza, Pá- rizs, Sepsiszentgyörgy, Szeged, Szentpétervár.


12. Magyarország tiszti cím- és névtára 1913. 32. évf. Arcanum, 317. oldal


13. A Sepsiszentgyörgyi Magyar Királyi Állami elemi Népiskolai Tanítóképző Intézet XV. és XVI. Értesítője. Sepsiszentgyörgy. 22. illetve 21 oldal.


14. http://epa.oszk.hu/009 , Kocsis Lajos: Erdélyi menekültek Debrecenben 1916 őszén. 19. oldal


15. A Sepsiszentgyörgyi Magyar Királyi Állami elemi Népiskolai Tanítóképző Intézet XVII. Értesítője. Debrecen. 21. oldal. Kö- szönettel tartozom Kocs Irénnek, a Székely Nemzeti Múzeum muzeológusának, aki az Értesítő megfelelő oldalait elküldte nekem. 16. A kormányzó „Kegyelmes Úr Ő Főméltósága” titulusait elhagytam.


17. Kolozsvári múlt, szegedi jövő. A szegedi egyetem első évtizedei.– Sulinet, és az 1921. évi XXV. tc. Ferenc József Tudományegyetem Almanachja 1921/1922 18. ELISABETHA HAJÓS orvostudori oklevele. 19. Szántóné Horváth Ibolya szép tónusos fotóján munka közben láthatjuk a doktornőt és a dr. Finta Dezső ügyvezető igazgató irá-


nyította, virágokkal díszített intézet berendezésének egy részletét. A kép előterében, ruháskosárban a negyedik kis „kuncsaft”-ot, a ba- baöltöztető és vizsgáló asztalon három kisbabát látunk, akikkel az orvosnő és két védőnő foglalkozik. A falon oktató és a tuberkulózis elleni harcra felhívó táblák/tábla látható. Érdekes, hogy a védőnők takarásában csak részben látható anatómia ábrák lengyel nyelvűek.


20. †Demeter Lajosné & Marton Istvánné (1996): A közegészségügy története. In: JUHÁSZ, A. (szerk.): Mindszent története és


népélete. ─ Mindszent Város Önkormányzata, p. 406. Mindszent. 21. http://genealogyindex.org./view/1931 H/...


22. A házassági anyakönyvi kivonat szerint (Mindszent, 1934. július 19. 98/934) a házasságkötés 1934. június 30-án történt. A be- jegyzés szerint „Doki” r. kath. vallású. Feltehetően a házasságkötés előtt tért át. 23. Vida Mihály (2014): Hit, haza, család. Hód Kiadó, p. 56. Hódmezővásárhely. 24. Ex verbis Kiss Flóriánné és Vida Mihály. Ő a mindszenti községháza tervezője is (1937). 25. Ez az utcaszám az S 6359 Nyt. számú, M kir. Révkapitányság által Szegeden kiadott igazolványban szerepel. Sz. Bozóki Mar-


git (1996): A bel és külterület földrajzi nevei. In: JUHÁSZ, A. (szerk.): Mindszent története és népélete. ─ Mindszent Város Önkor- mányzata, p. 36. Mindszent. A 16. képen jól kivehető a rakott boltozat, amely azóta is állja az idők sarát.


26. Szegeden, 1938. évi április hó 8-án a Magyar királyi Rendőrség Révkapitánysága által kiadott S 6359. számú igazolvány (K. Y. jelzésű csónak).


27. Néha a társaság egy-egy tagja – nemtől függetlenül – búcsút mondott a horatiusi ataraxiának, és bizony elcsattant egy-egy po- fon; vagy eltört az esernyő, netán a szenvedő alany vagy tárgy szorult reparációra, orvosi ellátásra.


28. Leléné Erdélyi Mária (1996): Társadalom, politika a két világháború között. 5, A világháború évei. In: JUHÁSZ, A. (szerk.): Mindszent története és népélete. ─ Mindszent Város Önkormányzata, p. 264. Mindszent.


29. Hajós Miklós ny. felügyelő neje írás olvasható édesanyja személyazonossági igazolójegyén (MÁV nyomda, a VIII. Buda- pest. – 1922) Testvére, Hajós István György személyazonossági igazolójegyén olvasható: Hajós Miklósné úrnő felügy. özv. nek István György fia. (Máv. Menetjegynyomda. – 455/1932.)


30. 68 –Holocaust Survivors and victims Database – Search for Names Results – Opera Balogh István (2007): Békés békétlenség. Békés megyei zsidók története. p 320.Tótkomlós –Budapest.


16


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66