This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


rajtam, és megvált tőle, azért, hogy nekem, az ácsingózónak rendkívüli örömet okozzon. A zsebrádió meg- váltását édesanyám vállalta magára. Csereértéke a csekélyke kínálat miatt igen magas volt, megközelítet- te édesanyám havi fizetését. Ma is ereklyeként őrzöm a „Doki”-tól származó Ady: Halottak élén kötetet, valamint a Révai Kiadás Vi-


lágkönyvtár sorozatában megjelent kétkötetes Darwin „Egy természettudós utazása a Föld körül” című könyvet. Ez utóbbinak köztudottan van hódmezővásárhelyi vonatkozása is, hiszen nem más magyarította, mint a vásárhelyi születésű Fülöp (Schweiger) Zsigmond.41 Mire emlékszem még? Egy téli utcát ábrázoló Berkesi Antal42 képre, amely „Doki” Kazinczy utcai szobája falán függött.


Nyugdíjba vonulását követően, szabad idejét macskái között (20. kép), keleti és nyugati országokba szer-


vezett „kiruccanásokkal”, baráti kapcsolatok ápolásával, majd szeged-kiskundorozsmai Sziksósfürdőn lévő idegnyugtató emeletes víkendházában tölti.43 A millecentenárium évében, 1996. augusztus 26-án magára hagyottan, elfeledve hunyt el a szegedi kli-


nikán. Urnáját, a belvárosi temető kolumbáriumában, négy gyászoló (Balla Angéla, Rakonczai József és fe- lesége Marika, valamint ex-keresztlánya Vas Lajosné Domokos Mária) jelenlétében helyezték „örök nyuga- lomba” szeptember 13-án (péntek!).44 Vajon Szegeden még emlékeznek rá egykor páciensei? Egy biztos, Mindszenten még ma is – közel 70 év után is – „Doktorasszony háza”-ként emlegetik egykori lakóépüle- tét (21. és 22. kép)!45 Ha Hajós Erzsébet életét egy tragikus szimfóniának (a lá Schubert IV. vagy a lá Mahler VI.) fogjuk fel, ak-


kor a fémből készült, „örök nyugalomba” helyezett urnájának ellopása e szimfónia borongós codája. Va- jon hova szórta ki a tolvaj hamvait? Végül is beteljesedik-e a „Dormi in pace Doki!” kívánság? Milyen volt ez a XX. század?


Jegyzetek: 1. E rövid curriculum vitae megírására több dolog is inspirált: •Mindszent története és népélete monográfia „A közegészségügy


története” fejezetében a doktornőről alig esik szó, annak ellenére, hogy a községben közel 20 évig praktizált. A Demeter Lajosné– Marton Istvánné szerzőpáros, a hosszabb ideig szolgálatot teljesítő orvosok felsorolásakor nem tesz említést Kosóczkyné Dr. Hajós Er- zsébetről. • Szüleim évekig mindszenti pedagógusok voltak, a doktornő/”Doki” ismeretségi köréhez tartoztak. Mi gyerekek látogatá- sai során kötöttünk vele ismeretséget. • 1996. évi elhunyta után Vas Lajosné Domokos Máriához./ az orvosnő férjének keresztlányá- hoz került „Doki” hagyatékából közel félszáz fotó, 1314-1924/25 e.t.sz. „orvostudori oklevél”/diploma, házassági igazolvány másolat, temetési értesítő, bírósági jegyzőkönyvek, tényvázlat, néhány könyv. A 13.,14.,16.,18., 21., 22. kép saját tulajdonomat képezi. • Úgy ítélem meg, hogy „Doki” élettörténete, annak ellenére, hogy forrásanyaga igen hézagos, alkalmas arra, hogy tükröt tartson a XIX. szá- zadból átörökölt, és a XX. században generálódó társadalmi problémáink elé.


2. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás 3. Benczédi l., Gunst P., Heckenast G., L. Nagy Zs. és Márkus L. (1987): Magyar történelmi kronológia. Az őstörténettől 1970-ig.


Tankönyvkiadó, Budapest. 4. A hagyaték közel félszáz fotója között találunk New Yorkban (Newman’s STUDIO OF ART PHOTOGRAPHY), valamint spa-


nyol nyelvterületen fotografáltakat is. Ez utóbbiak belga Gevaert papírt használtak. Egy 1946-ban datált kép már tükörreflexes gép- pel készült.


5. sts.bdtf.hu…könyvtár/TERMÉSZET…/Újvárosi Tamas.doc – Újvárosi Tamás: Történelmi, természet- és társadalom-földrajzi tényezők hatása a bihari vasúthálózat hasznosítására.


6. Nyírvidék,1895 –16. évf. 18. sz., 1895. május 5. Újdonságok rovat: Esküvők. 7. Ady E. (Dyb): A hétről. – Nagyváradi Napló, 1902. okt. 26.


8. A Sepsiszentgyörgyi Magyar Királyi Állami elemi Népiskolai Tanítóképző Intézet XV. és XVI. Értesítője. Sepsiszentgyörgy. 22. illetve 21 oldal.


15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66