This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár Kőszegfalvi ferenc


ÉGI-FÖLDI VALÓSÁG (Markó Károly festménye)


„Sírt az ég egyik szemével A másikkal nevetett; Páros ívű szép szivárvány Koszorúzta keletet…”


Valahányszor Markó Károly festménye, A puszta reprodukciójára nézek -- ami íróasztalom fölött


függ -- ezek a gyönyörű sorok, Arany János szavai jutnak eszembe. A kép végtelenbe nyúló tenger pusztaságának előterében elhagyott gémeskút áll, amit szivárvány-


pár leng körül. Az öreg kút, az időtől meggörbült ágas, hórihorgas gémet hordoz, melynek végét nagy kolonc húzza


majd a földig. A gém másik végén vödör nélküli ostorfa kémleli a kutat. A bedőlt oldalú káva mellett ütött- kopott vályúk emlékeznek az egykori itatásra. A gyarló kútágast felhőkbe ívelő gyönyörűséges szivárvány-pár vonja glóriába, szinte magával emel-


ve az égre mutató gémet. Fölöttük az ég egyik fele viharfelhő, mellette bontakozó derű. Árny és fény. Sötét- ség és remény. A pillanat egyetlen élő tanúja a kút melletti tavacskában a múló vihart elmélyülten szemlé- lő gólya.


Az örökkévalóságnak megörökített törékeny perc. A szinte tapintható, földig érő fénycsodák és a


szegényes gémeskút, az égi és földi valóság, egyszerre csodálatos egység és ellentét, a világ teljessége. Szeretem. Azért szeretem, mert ez is emlékeztet, hogy vannak a világon nem devalválódó, olyan


örök értékek, mint egyszerűség, tisztaság.


A kép forrása: Bodnár Éva: Id. Markó Károly pályaképe http://mek.oszk.hu/01600/01646/html/eletrajz.htm (2016. 11.02.)


10


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66