This page contains a Flash digital edition of a book.
74 Death Notices


of Brian, grandmother of John, Sian, Pearl and Lyndsey, great-grandmother of Lewis, Wilson, Hugo and Eilidh, passed away peacefully in her sleep on 20th September 2016. Cremation to be held on 11th October at 12.30pm at Forest of Dean. Flowers to Cinderford Co-op Funeral directors. Enfys and Charlie peacefully reunited.


Dilys Lilian Easu- Sarnau


Medi 27ain, 2016, hunodd Dilys, Almyra, Sarnau, priod annwyl Gwilym (Gil), mam a mam-yng-nghyfraith ofalus Alun a Delyth, Myra a Mike a ‘Gran’ dyner Helen a Neil, Sarah a John, Thomas, Kitty a George. Angladd gyhoeddus ddydd Gwener, Hydref 7fed. Gwasanaeth yng nghapel Brynmoriah, Brynhoffnant, am 1 o’r gloch ac yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth am 3.15 o’r gloch. Blodau’r teulu yn unig, derbynnir rhoddion, os dymunir tuag at ‘Ty Hafan’ trwy law Alun M. Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. Ffon 01239 654240. ESAU Dilys Lilian (Nurse Esau) Peacefully at home on Tuesday, September 27, 2016, Dilys, Almyra, Sarnau, beloved wife of Gwilym (Gil), caring mother and mother-in-law of Alun and Delyth, Myra and Mike and devoted ‘Gran’ of Helen and Neil, Sarah and John, Thomas Kitty and George. Public funeral on Friday, October 7. Service at Brynmoriah Chapel, Brynhoffnant at 1pm and at Parc Gwyn Crematorium, Narberth at 3.15pm. Family flowers only, donations in lieu, if desired, to ‘Ty Hafan’ received by Alun M. Esau, Funeral Director, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. Tel 01239 654240.


Teifion Jones- Cardigan


Yn dawel ddydd Sul, Hydref 2il, 2016 ,


yng Nghartref Nyrsio Brondesbury Lodge, Aberteifi, hunodd Teifion, Windermere, Tanygroes, gwr cariadus Kathleen, tad addfwyn a chefnogol Wayne a’i gariad Caryl a brawd annwyl Dilwyn a’i bartner Anita. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth ddydd Llun, Hydref 10fed am 10.45 y bore. Blodau’r teulu yn unig, derbynnir rhoddion, os dymunir, i Gartref Nyrsio Brondesbury Lodge trwy law Alun M. Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. Ffon 01239 654240. JONES Teifion George Bowen (Taff) Peacefully on Sunday, October 2nd, 2016 at Brondesbury Lodge Nursing Home, Cardigan, Teifion, Windermere, Tanygroes, devoted husband of Kathleen, loving father of Wayne and partner Caryl and cherished brother to Dilwyn and partner Anita. Public service at Parc Gwyn Crematorium, Narberth on Monday, October 10th at 10.45am. Family flowers only, donations in lieu, if desired, to


Yn dawel yn ei chartref fore Mawrth,


Mary Olwen Enfys Buck- Clarach Wife of Charles Buck (deceased), mother


Brondesbury Lodge Nursing Home received by Alun M. Esau, Funeral Director, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. Tel. 01239 654240.


Mervyn James- Newcastle Emlyn


2016 at his home Bron-y-Dre, Newcastle Emlyn, Mervyn, formerly of Eldon, Cilgerran, beloved husband of the late Mair, loving father and father-in-law of Enfys and Steve, fond grandfather of Peter, Andrew and his wife Stella, proud great-grandfather of Ryan, close friend to Tina, Ashton and their families, highly respected by all who knew him. Public funeral service and burial at St Tyfriog Church, Llandyfriog Newcastle Emlyn on Saturday 8th October 2016 at 10.30am. Family flowers only please, donations in lieu to Stroke Association received by Hywel Bowen of D. L. Davies Funeral Directors, Llysgwyddon, Newcastle Emlyn. SA38 9RA. Tel. 01239 710495.


Catherine Joan Williams- Newcastle Emlyn


Caerfyrddin ar ddydd Iau Medi 22ain 2016 hunodd Joan, Blaenwern Castell Newydd Emlyn yn 87 mlwydd oed. Priod hoff y diweddar Martin, mam gariadus Janet a’i phriod Alan (AJ) ac Alan; mamgu annwyl Owain, Rhys a’i briod Nabila, Leasha, Carys ac Issac; hen-famgu tyner Karamia, Sara a Maya. Gwasanaeth Angladdol Cyhoeddus a Chladdedigaeth yng Nghapel Salem, Brongest ddydd Sadwrn 8fed Hydref 2016 am 11.00 o’r gloch. Plethdorch y teulu yn unig, derbynnir cyfraniadau er cof os dymuner, tuag at Meddygfa Emlyn trwy law’r Ymgymerwr Angladdau Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-pal, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH.


Dilys Lilian Esau- Sarnau


September 27th 2016, Dilys, Almyra, Sarnau, beloved wife of Gwilym (Gil), caring mother and mother-in-law of Alun and Delyth, Myra and Mike and devoted ‘Gran’ of Helen and Neil, Sarah and John, Thomas, Kitty and George. Public funeral on Friday, October 7th. Service at Brynmoriah Chapel, Brynhoffnant at 1pm and Parc Gwyn Crematorium, Narberth at 3.15pm. Family flowers only, donations in lieu, if desired, to Ty Hafan received by Alun M Esau, Funeral Director, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion, SA44 6QS. Tel. 01239 654240.


Alvena Mary Grant- Machynlleth


Hospital, of Taliesin, 13 Ffordd Mynydd Griffith, Machynlleth, aged 79 years. Beloved wife of Peter, loving mother of


Ian Huws Cyfarwyddwr Angladdau / Funeral Directors.


Gwasanaeth Personol ac Urddasol ers 40mlynedd Over 40 years of Personal Dignified Service Gwasanaeth 24 awr / 24 Hour Service CapelGorffwys / Chapel of Rest


Manyrafon, Pontrhydfendigaid, SY25 6ED Ymholiadau / Enquiries


01974 831627 Ffôn Symudol /Mobile


07969 675527 Peacefully at Bro Ddyfi Community Peacefully at home on Tuesday, Yn dawel yn Ysbyty Glangwili, Suddenly on Friday 30th September


Gerard and Richard, dear sister of Joseph and Gerard. Service at St Mair’s R.C. Church, Machynlleth, on Wednesday, 12th October at 11.30am. Followed by interment at Aberangell Cemetery. No flowers. Donations in lieu gratefully received if desired towards CAFOD c/o JUSTGIVING.COM and Mr Peter Grant, Taliesin, 13 Ffordd Mynydd Griffith, Machynlleth, Powys, SY20 8DD. Enquiries to Glyn Rees & Son Funeral Directors, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys, SY20 9JD. Tel. 01650 531 240.


Robert David Jenkins- Llanfarian


September 2016 surrounded by his family. Robert of Bryneglur, Llanfarian, aged 85 years. Beloved husband to Sally, loving father to Huw and Gareth, cherished grandad to Dylan, Jago, Myles and Carter and dear father-in-law to Esme and Tina. Public funeral


Passed away peacefully on Friday, 16th


service to be held at Capel Carmel, Llanilar on Friday, 7th October 2016 at 12pm. Family flowers only, donations if desired towards Capel Carmel Roof Fund c/o Gwyn Evans, of C.T. Evans Funeral Directors, Brongenau, Llandre, Aberystwyth, SY24 5BS. Tel. 01970 820013.


Clive Ronald Pickering- Aberystwyth


1st October at his home 30, Gerddi Rheidol, Aberystwyth, aged 83 years. Clive beloved husband of the late Kay, loving father to Russell and Adrian, cherished grandad to Lottie, Jacob and James,fond great-grandad to Noah, dear brother to Alan, Geoff, Sylvia, Diane and the late John, loving father-in-law to Barbara and much loved companion to Marina. Public funeral service to be held at Aberystwyth Crematorium on Thursday, 13th October 2016 at 1pm. Family flowers only,


Passed away peacefully on Saturday,


THE HERALD FRIDAY OCTOBER 7 2016


Follow us on Twitter @ceredigherald


donations if desired towards Prostate Cymru c/o Gwyn Evans, of C.T. Evans Funeral Directors, Brongenau, Llandre, Aberystwyth, SY24 5BS. Tel. 01970 820013. Mervyn Benjamin James- Cilgerran


2016 at his home Bron-y-Dre, Newcastle Emlyn, Mervyn, formerly of Eldon, Cilgerran, beloved husband of the late Mair, loving father and father-in-law of Enfys and Steve, fond grandfather of Peter, Andrew and his wife Stella, proud great-grandfather of Ryan, close friend to Tina, Ashton and their families, highly respected by all who knew him. Public funeral service and burial at St Tyfriog Church, Llandyfriog Newcastle Emlyn on Saturday 8th October 2016 at 10.30am. Family flowers only please, donations in lieu to Stroke Association received by Hywel Bowen of D. L. Davies Funeral Directors, Llysgwyddon, Newcastle Emlyn. SA38 9RA.Tel. 01239 710495.


CEREDIGION CHURCH SERVICES


11am Morning worship & Sunday school


9.45am Morning Prayer (Bilingual) Aberarth (Oct 09)


2pm Holy Communion (Bilingual) Pennant (Oct 09) No service


Prayer and Praise meeting 7:30 p.m. St. Tysul, Church Hall, Llandysul


All are Welcome


The Church of Jesus Christ of Latter – Day Saints


Worship Service: Sunday 10:00 am Cardigan Road Newcastle Emlyn SA38 9RD


including Crèche, Junior Church, Flatpack


St Thomas Street, Lampeter, Ceredigion


Nantgwyn Baptist Church


Sunday: 10.30 am Sunday service 6.00 pm Sunday service Nantgwyn Rhayader Powys LD6 5LW


Sunday: 2.00 pm Sunday service Llidiartywaen Llanidloes SY18 6JX


Ammanford Salvation Army


Sunday: 10.30 am Morning Service 12 noon Adventure Club (3+) Margaret Street Ammanford SA18 2NW


Alfred Place Baptist Church Sunday Services: Morning 10.30am, Evening 6pm


Alfred Place, Aberystwyth, SY23 2BS.


Sunday school for school-age children: Sunday 12 noon


Elim Christian Fellowship Sunday services 10:30am Aberystwyth, Ceredigion.


St Paul’s Methodist Centre


Sunday services 10:30am and 6:00pm


Beulah Baptist Church


St Thomas Methodist Church Sunday: 10.30 am - 11.30 am


First Sunday each month Llandysul Parish


5.15pm Café Church (In Ambassadors coffee shop) Henfynyw (Oct 09)


Holy Trinity (Oct 09) 9am Cymum Diolchgarwch


Sunday services - 10:30am and 6:00pm


Aberystwyth, Ceredigion. Eglwys y Santes Fair


Sunday services 09.45am and 5:00pm


Aberystwyth, Ceredigion.


St Cynwyl’s Church Services;


Fourth Sunday - All Age Worship Aberporth, Ceredigion.


St Peter’s church


(pedwerydd Sul yn y mis yn unig, Cymraeg)


Lampeter, Ceredigion.


10:30am Church Service (English Language)


5:00pm Church Service (Welsh with English translation) Lampeter, Ceredigion.


Queen of Peace Church Mass Times Sunday 3:00pm Saturday 6:30pm


Holyday Vigils 7:00pm


Castle Street, Newcastle Emlyn Jehovah’s Witnesses


Reconciliation


Aberporth Gogerddan Cross Roads Tan-y-groes.


10.40am Watchtower Bible Study; Thursday, 7.15pm Congregation Bible Study; 7.50pm Theocratic Ministry school; 8.10pm Service Meeting.


Sunday, 10am Bible Discourse;


St Cynwyl’s All age worship 11am. Aberporth


Catholic Church


Sunday Parish Mass 10.30am; Monday 9.30am Wednesday 6.30pm Friday 6.30pm Saturday


Lampeter Evangelical Church. Sunday service


8am Holy Communion (English) 9.15am Cymun Bendigaid


Sunday Service: 10.30am (bilingual)


Second Sunday - Morning Prayer at 11am


First and Third Sundays - Holy Communion at 11am


Aberystwyth, Ceredigion. Eglwys Efengylaidd


10.30am. Cardigan


New Life Church


New Life Christian Centre, Quay Street, Cardigan, 10.30 coffee; 11am Worship. Cardigan


New Mill Full Gospel Church 10.30 Communion Service.


Wednesday 7.30 Prayer Meeting and Bible Study. Cardigan


St Brynach Church


11.15am Morning Prayer. Llanfyrnach


Ray of Light Spiritual Church


Tuesdays 4:30pm - 6:00pm. Ray of Light spiritualist church Tuesday 7:30 in the Coracle Hall, healing on Tuesdays 4:30 -6:00. Llechryd


Oasis Church


11am at the Leisure Centre, Newcastle Emlyn


St Mary’s Church Cardigan Sunday 9th: 8.00am Bilingual Holy Communion


11.00am Bilingual Harvest Festival followed by Bring and Share Lunch in the hall


5.00pm Evening Prayer (Said)


Wednesday October 12th: 10.00am Bilingual Holy Communion


Sunday October 16th: 8.00am Bilingual Holy Communion; 11.00am Bilingual Family Communion


5.00pm Bilingual Holy Communion


Wednesday October 19th: 10.00am Bilingual Holy Communion


Sunday October 23rd: 8.00am Bilingual Holy Communion 11.00am Bilingual Holy Communion


5.00pm Healing Service


Wednesday October 26th: 10.00am Bilingual Holy Communion


Sunday October 30th: 8.00am No service


9.30am Llangoedmor United Benefice Bilingual Holy Communion


11.00am No Service 5.00pm. a service for the Army


Cadets & The Royal British Legion Wednesday November 2nd: 10.00am Mothers’ Union


Corporate Holy Communion & Coffee.


Suddenly on Friday 30th September


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56