This page contains a Flash digital edition of a book.
26 Newyddion MAE RHESTR enwebiadau


gwobrau BAFTA Cymru 2016 wedi ei chyhoeddi heddiw, dydd Iau 1 Medi 2016, gyda chynnwys S4C yn derbyn 24 o enwebiadau mewn 13 o gategorïau. Yn arwain yr holl enwebiadau


eleni mae’r gyfres ddrama Y Gwyll/ Hinterland (Fiction Factory) sydd wedi derbyn pedwar enwebiad, gan gynnwys y trydydd enwebiad yn olynol i brif actorion y gyfres Richard Harrington a Mali Harries. Hefyd wedi ei henwebu am wobr


actor mae Catherine Ayres, am ei rôl fel y golygydd newyddion Angharad Wynne yn y ddrama Byw Celwydd (Tarian), a Mark Lewis Jones ym mhrif ran ffilm Yr Ymadawiad. Mae’r cynhyrchiad Severn Screen wedi cael ei hariannu gan Ffilm Cymru Wales ac S4C, ac yn mynd ar daith theatrau cyn darlledu ar S4C. Mae’r dramâu Byw Celwydd a


35 Diwrnod (Apollo, Boom Cymru) yn ymddangos sawl gwaith yn y rhestr enwebiadau, gan gynnwys gwobr Drama Deledu lle mae comisiynau S4C yn hawlio tri o’r pedwar enwebiad yn y categori: Byw Celwydd, Y Gwyll/Hinterland a 35 Diwrnod. Yn y categorïau eraill, mi fydd


criw Dim Byd (Cwmni Da) yn gobeithio camu i’r llwyfan i dderbyn gwobr Adloniant BAFTA Cymru am y pedwerydd tro. Mae’r gyfres materion


cyfoes Y Byd ar Bedwar (ITV Cymru) yn gobeithio ychwanegu at ei casgliad sylweddol o anrhydeddau hefyd, y tro yma am ei rhaglen arbennig am y daeargryn Nepal. Ymhlith yr enwebiadau hefyd,


mai tri chynhyrchiad i blant - #Fi (Boom Cymru), Dad (Filmworks) a Y Gemau Gwyllt (Boom Cymru). Mae Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr


Cynnwys a Darlledu S4C wedi llongyfarch pawb sydd wedi ei henwebu eleni. Meddai Dafydd Rhys; “Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi ei henwebu ac i’r sector gynhyrchu annibynnol, ITV Cymru a BBC Cymru sydd unwaith eto wedi cynhyrchu blwyddyn o gynnwys rhagorol o’r safon uchaf. Dymuniadau gorau i bawb yn y seremoni wobrwyo.”


Y rhestr lawn o enwebiadau BAFTA Cymru i gomisiynau S4C yw: Actor: Richard Harrington, DCI


Tom Mathias yn Y Gwyll/Hinterland (Fiction Factory); Mark Lewis Jones, Stanley yn Yr Ymadawiad (Severn Screen) Actores: Catherine Ayers,


Angharad Wynne yn Byw Celwydd (Tarian); Mali Harries, DI Mared Rhys yn Y Gwyll/Hinterland (Fiction Factory) Rhaglen Blant: Dad (Filmworks);


#Fi: Christian a Joe (Boom Plant); Y Gemau Gwyllt (Boom Plant) Materion Cyfoes: Y Byd ar


Bedwar (ITV Cymru) Cyfarwyddwr Ffuglen: Y Gwyll/


Hinterland, Gareth Bryn (Fiction Factory); 35 Diwrnod, Lee Haven Jones (Boom Cymru) Rhaglen Adloniant: Bryn Terfel


Bywyd trwy Gân (Boom Cymru a Harlequin Media; Dim Byd (Cwmni Da); Les Miserables – Y Daith i’r Llwyfan (Rondo Media) Darllediad Byw Awyr Agored:


Côr Cymru: Y Rownd Derfynol (Rondo Media); Y Sioe (Boom Cymru) Darllediadau’r Newyddion:


Argyfwng y Mudwyr (BBC Cymru) Dylunio Cynhyrchiad: Yr


Ymadawiad, Tim Dickel (Severn Screen) Rhaglen Ddogfen Unigol:


Patagonia Eric Jones ac Ioan Doyle (Fflic, Boom Cymru) Effeithiau Arbennig a gweledol,


Teitlau a Hunaniaeth Graffeg: SFA Y Blynyddoedd Blewog (Ie Ie Productions) Drama Deledu: 35 Diwrnod


(Apollo, Boom Cymru); Byw Celwydd (Tarian); Y Gwyll/ Hinterland (Fiction Factory)


Awdur: 35 Diwrnod, Siwan


Jones ac Wil Roberts (Apollo, Boom Cymru); Yr Ymadawiad, Ed Talfan (Severn Screen) Bydd enillwyr y ddau anrhydedd


arall, Gwobr Siân Phillips a Gwobr Arbennig BAFTA am Gyfraniad i Ffilm a Theledu yn cael eu cyhoeddi ar 22 Medi. Bydd enillydd y Wobr Cyflawniad


Arbennig am Ffilm/Ffilm Deledu yn cael ei gyhoeddi yn y seremoni gwobrau BAFTA Cymru ar nos Sul 2 Hydref, yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd


Clwb Roboteg Aberystwyth yn cynnal gweithdai yn yr Hen Goleg DAETH Glwb Roboteg


Aberystwyth, ynghyd ag ymchwilwyr


o Brifysgol


Aberystwyth, i gynnal dau weithdy technoleg arloesol i bobl ifanc a oedd yn archwilio syniadau am godio a roboteg ar ddydd Mercher 31 Awst yn yr Hen Goleg. Dywedodd Stephen Fearn


o Glwb Roboteg Aberystwyth: “Roedd yn ddiwrnod o hwyl a darganfod yn llawn technoleg, lle y bu staff a myfyrwyr-lysgenhadon yn cynorthwyo’r cyfranogwyr wrth iddynt ddysgu sgiliau newydd ac ymgymryd â heriau roboteg a rhaglennu yn adeilad trawiadol yr Hen Goleg.” Roedd Gweithdy Minecraft


wedi’i anelu ar gyfer plant 9-13 a chafwyd eu herio i adeiladu rhannau o’r Hen Goleg, a dysgu sut i raglennu ym Minecraft. Yn ystod y diwrnod, bu’r plant yn darganfod mwy am yr adeilad, gan archwilio pob twll a chornel, edrych ar y cynlluniau a thynnu ffotos i’w helpu i gynllunio ac adeiladu. Edrychwyd ar y rhaglennu o fewn Minecraft, sy’n agor pob math o bosibiliadau ar gyfer codio creadigol. Ar ddiwedd y dydd, roedd cyfle i’r plant gymryd


Enwebwyd: Y Gwyll: Yng Ngheredigion


THE HERALD FRIDAY SEPTEMBER 9 2016


Follow us on Twitter @ceredigherald


Y Gwyll arwain enwebiadau BAFTA Cymru


Bobl ifanc: Archwilio syniadau am godio a roboteg


rhan mewn sesiwn ‘dangos a dweud’ i ddangos eu creadigaethau i’w ffrindiau a’u teuluoedd. Yn ogystal â hyn, roedd y


Gweithdy Roboteg yn gyfle i dimau teuluol (uchafswm o bedwar person) adeiladu a rhaglennu robotiaid NXT Lego Mindstorm. Wedi’u hysbrydoli gan ymchwil i roboteg ar y blaned Mawrth, roedd y cyfranogwyr iau (gyda chymorth eu perthnasau hŷn) yn adeiladu robotiaid a reolir o bell


ac yna’n eu rhaglennu i weithio’n fwy annibynnol. Cafwyd gyfle i ddysgu am y blaned Mawrth, robotiaid, rhaglennu a mwy. Ychwanegodd Dr Hannah Dee,


uwch ddarlithydd Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Aberystwyth ac aelod o Glwb Roboteg Aberystwyth: “Roedd y gweithdai hyn yn cynnwys codio chwareus a chreadigol, yn ogystal â thasgau ymarferol fel adeiladu, cynllunio ac ymchwilio.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56